Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Password Manager Frequently asked questions Công cụ cảnh báo rò rỉ dữ liệu là gì?
Vietnamese English
Công cụ cảnh báo rò rỉ dữ liệu là gì?

Đó là một công cụ để kiểm tra xem thông tin đăng nhập của bạn có bị lộ do vi phạm dữ liệu hay không. Công cụ này hoạt động bằng cách quét tất cả các cơ sở dữ liệu bị vi phạm và so sánh với thông tin bạn cung cấp để đưa ra kết quả.

Dùng thử công cụ cảnh báo rò rỉ dữ liệu của Locker.

 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi