Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Password Manager Frequently asked questions Master Password là gì?
Vietnamese English
Master Password là gì?

Master Password là chìa khóa chính mở kho dữ liệu của bạn. Tất cả dữ liệu bạn lưu trữ trong Locker đều được mã hóa bằng mã hóa PBKDF2 và AES-256 bit mà chỉ Master Password của bạn mới có thể giải mã.

Khi bạn nhập Master Password, Locker sẽ giải mã dữ liệu của bạn trên thiết bị hiện tại và cấp cho bạn quyền truy cập vào kho. Khi bạn khóa kho dữ liệu hoặc đăng xuất khỏi Locker, dữ liệu của bạn sẽ được mã hóa lại.

Với kiến trúc Zero-knowledge, không ai, kể cả đội ngũ phát triển Locker, có thể xem, chỉnh sửa hay quản lý Master Password của bạn.

Đọc thêm về Master Password tại đây.

 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi