Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Password Manager General Features Autofill Tự động điền mật khẩu bằng Tiện ích mở rộng
Vietnamese English
Tự động điền mật khẩu bằng Tiện ích mở rộng

Tự động điền là tính năng chính giúp bạn tận hưởng trải nghiệm internet an toàn và liền mạch. Sau khi bạn lưu bất kỳ thông tin đăng nhập nào, Locker sẽ tự động phát hiện trang web tương ứng và điền thông tin đăng nhập cho bạn.

Thêm mật khẩu khi bạn duyệt web

Bạn có thể thêm mật khẩu vào kho dữ liệu của mình thông qua tiện ích mở rộng trình duyệt Locker theo nhiều cách - trong khi đăng nhập vào trang web, đăng ký tài khoản mới hoặc thêm trực tiếp vào tiện ích mở rộng.

Xem cách thêm mật khẩu dưới đây:

Khi đăng nhập vào một trang web

  1. Điều hướng đến trang web mong muốn của bạn.
  1. Nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn cho trang web đó và tiến hành hoàn tất quá trình đăng nhập.
  1. Locker sẽ đề xuất lưu các thông tin xác thực này vào kho dữ liệu của bạn. Khi được nhắc, hãy nhấp vào Yes để thêm mục nhập trang web dưới dạng một mục mới.

Khi đăng ký tài khoản trực tuyến mới

  1. Điều hướng đến trang web mong muốn của bạn.
  1. Điền các thông tin bắt buộc để đăng ký tài khoản mới. Bạn có thể sử dụng mật khẩu mạnh do Locker đề xuất. Nhấp vào biểu tượng Locker bên cạnh trường nhập mật khẩu và chọn Tạo mật khẩu mạnh.
  1. Tiến hành đăng nhập bằng tài khoản mới.
  1. Locker sẽ đề xuất lưu các thông tin đăng nhập này vào kho của bạn. Trên cửa sổ bật lên của tiện ích mở rộng, nhấp vào Thêm để thêm dưới dạng một mục mới.

Tự động điền mật khẩu

Nếu bạn đã lưu thông tin đăng nhập cho một trang web, Locker sẽ tự động đăng nhập cho bạn tùy thuộc vào cài đặt của bạn.

Để tự động điền bằng Locker trên một trang web cụ thể:

  1. Nhấp vào phần bên trong ô nhập thông tin đăng nhập. Locker sẽ hiển thị một danh sách thả xuống các thông tin đăng nhập phù hợp cho trang web đó.
💡
Lưu ý: Danh sách thả xuống sẽ hiển thị trống nếu bạn chưa lưu thông tin đăng nhập nào cho trang web đó.
  1. Chọn thông tin đăng nhập bạn muốn điền và Locker sẽ tự động điền tên người dùng và mật khẩu cho bạn.

Bạn cũng có thể truy cập bất kỳ trang web nào từ tiện ích mở rộng hoặc ứng dụng web của Locker và tự động điền và đăng nhập. Chỉ cần nhấp vào biểu tượng Mở trang web của mật khẩu được lưu trong Vault để truy cập trang web tương ứng.

Notion image

 
 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi