Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Password Manager General Features Autofill Tên miền được loại trừ
Vietnamese English
Tên miền được loại trừ

URL bị loại trừ hoặc miền bị loại trừ là URL của bất kỳ trang web nào mà bạn muốn chặn tính năng tự động điền từ Locker. Bạn có thể tắt tính năng tự động điền trên tiện ích mở rộng Locker hoặc ngay trên một trang của bất kỳ trang web nào.

Trên tiện ích mở rộng Locker

Tắt tính năng tự động điền cho trang web

  1. Mở tab Cài đặt. Sau đó nhấp vào tùy chọn Chặn tự động điền.
 
  1. Nhấp vào nút Dấu cộng. Trên cửa sổ bật lên xuất hiện, hãy nhập URL của trang web bạn muốn tắt tính năng tự động điền.
 
  1. Nhấp vào nút Thêm. URL sẽ xuất hiện trong danh sách URL bị loại trừ.

Bật lại tính năng tự động điền cho trang web

Để bật lại tính năng tự động điền cho trang web mà bạn đã thêm vào danh sách, chỉ cần nhấp vào nút Xóa bên cạnh URL ở danh sách.

Vô hiệu hóa tự động điền trực tiếp từ một trang web

Tắt tự động điền

Trong khi bạn đang duyệt bất kỳ trang web nào, bạn có thể tắt tính năng tự động điền cho trang web đó nếu muốn. Dưới đây hiển thị một ví dụ về việc tắt tính năng tự động điền trên Amazon.com

  1. Trên biểu mẫu đăng ký hoặc đăng nhập, hãy nhấp vào biểu tượng Locker bên cạnh bất kỳ trường nhập thông tin nào.
  1. Trên cửa sổ bật lên xuất hiện, chọn tùy chọn Tắt cho trang này.
  1. Vô hiệu hóa thành công! Dữ liệu của bạn sẽ không được tự động điền ở trang này cho đến khi bạn bật lại tự động điền.
 
Notion image

Bật lại tính năng tự động điền

Để bật lại tính năng tự động điền cho bất kỳ trang web nào, chỉ cần nhấp vào biểu tượng Locker > nhấp vào nút Bật.

 
 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi