Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Password Manager General Features Autofill Điền thông tin sao lưu ví điện tử
Vietnamese English
Điền thông tin sao lưu ví điện tử

Nếu bạn đã lưu các bản sao lưu tiền điện tử của mình trong Locker, bạn có thể sử dụng chúng để truy cập, sao lưu hoặc khôi phục ví của mình một cách dễ dàng trên bất kỳ thiết bị hoặc trình duyệt nào.

Trên Trình duyệt và ứng dụng máy tính

Bất kỳ ví nào cũng yêu cầu bạn nhập cụm từ hạt giống được liên kết với ví của bạn để sao lưu và khôi phục ví của bạn.

Ví dụ: bạn sẽ được yêu cầu nhập cụm từ gốc dự phòng vào lần đầu tiên truy cập ví Exodus của mình trên một trình duyệt mới như bên dưới.

Notion image

Làm theo các bước để nhận và điền cụm từ hạt giống từ Locker vào ví của bạn:

  1. Đăng nhập vào Tiện ích mở rộng Locker hoặc ứng dụng web, tìm và mở bản sao lưu tiền điện tử mà bạn đã lưu trong Locker.
  1. Nhấp vào nút Sao chép bên cạnh bản sao lưu tiền điện tử > chọn Sao chép cụm từ giống.
  1. Trên tiện ích mở rộng của ví hoặc ứng dụng máy tính, nhấp vào trường đầu tiên của cụm từ > nhấp chuột phải, chọn Dán, hoặc nhấn Ctrl V để dán cụm từ vào tất cả các trường.
  1. Nhấp vào Khôi phục để khôi phục ví của bạn.
💡
Lưu ý: Một số ví cũng có thể yêu cầu bạn đặt mật khẩu. Sử dụng có thể sử dụng công cụ Trình tạo mật khẩu trong Locker để tạo mật khẩu mạnh cho ví của bạn.

Trên thiết bị di động

Khi truy cập ví của bạn trên thiết bị di động, bạn có thể sao chép cụm từ hạt giống liên kết với ví được lưu trong Locker để có quyền truy cập.

  1. Đăng nhập vào ứng dụng Locker dành cho thiết bị di động, duyệt Vault và nhấn vào bản sao lưu tiền điện tử mà bạn đã lưu trong Locker.
  1. Chọn Sao chép chuỗi hạt giống / chuỗi khôi phục
  1. Trên ứng dụng ví, hãy nhấp vào phần Khôi phục ví. Nhấn hoặc nhấn vào trường đầu tiên của cụm từ > chọn tùy chọn Dán để dán cụm từ vào tất cả các trường.
  1. Nhấp vào Khôi phục để khôi phục ví của bạn.
 
 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi