Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Password Manager General Features Built-in add-on features Kiểm tra rò rỉ dữ liệu
Vietnamese English
Kiểm tra rò rỉ dữ liệu

Vi phạm dữ liệu là một sự cố bảo mật, trong đó tội phạm mạng có quyền truy cập trái phép vào dữ liệu bí mật hoặc thông tin nhạy cảm của người dùng.

Trình quét vi phạm dữ liệu Locker tự động quét tất cả các cơ sở dữ liệu bị rò rỉ, so sánh chúng với bất kỳ email nào bạn muốn kiểm tra và hiển thị kết quả nếu email của bạn bị rò rỉ ở bất kỳ đâu.

💡
Lưu ý: Trình quét vi phạm dữ liệu chỉ khả dụng cho người dùng Premium và Family.

Trên Web Vault và ứng dụng Máy tính

  1. Nhấp vào tab Công cụ bảo mật trên thanh bên.
  1. Chọn Cảnh báo lộ dữ liệu.
  1. Nhập bất kỳ email nào bạn muốn quét vi phạm dữ liệu.
  1. Nhấp vào Kiểm tra vi phạm để tiến hành quét.
  1. Hệ thống sẽ hiển thị kết quả nếu thông tin của bạn bị rò rỉ trong bất kỳ vi phạm dữ liệu nào.
  1. Bạn có thể xem thông tin chi tiết về các vi phạm trên màn hình.
Notion image

Trên Ứng dụng di động

  1. Đăng nhập vào ứng dụng Locker trên thiết bị di động của bạn.
  1. Nhấn vào Công cụ.
  1. Nhấn vào Cảnh báo rò rỉ dữ liệu. Nhập bất kỳ email nào bạn muốn quét để tìm các vi phạm dữ liệu.
Notion image
  1. Nhấn vào Kiểm tra để tiến hành quét. Hệ thống sẽ hiển thị kết quả nếu thông tin của bạn bị rò rỉ trong bất kỳ vi phạm dữ liệu nào.
Notion image

Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi