Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Password Manager General Features Built-in add-on features Sử dụng tính năng Chia sẻ nhanh
Vietnamese English
Sử dụng tính năng Chia sẻ nhanh

Chia sẻ nhanh với Locker

Tính năng Chia sẻ nhanh cho phép người dùng Locker chia sẻ các mục trong Vault của mình nhanh chóng và thuận tiện hơn với bất kỳ ai, kể cả người không có tài khoản Locker mà vẫn đảm bảo tính bảo mật với công nghệ mã hóa.

Mục được chia sẻ bằng Chia sẻ nhanh là phiên bản sao chép của mục gốc trong Vault của bạn, vì vậy mục này không được cập nhật khi bạn chỉnh sửa mục Vault.

Chia sẻ nhanh trên Web

Chia sẻ một mục

Chia sẻ từ màn Kho dữ liệu

 1. Ở màn Kho dữ liệu, di chuột tới mục mà bạn muốn chia sẻ > Chọn nút Chia sẻ > chọn Chia sẻ qua liên kết
Notion image
 1. Bạn có thể chọn chia sẻ với bất kỳ ai bằng cách chọn Bất kỳ ai có liên kết, hoặc chia sẻ với một vài người bằng cách chọn Chỉ người được mời và nhập email của họ.
Notion image
 1. Tùy chỉnh mục chia sẻ với thời gian hết hạn hoặc lượt xem > Chọn Nhận liên kết
Notion image
 1. Sao chép liên kết và gửi cho người bạn muốn chia sẻ.
Notion image

Chia sẻ từ màn Chia sẻ

Đi tới màn Chia sẻ > Mục chia sẻ của tôi và chọn Chia sẻ mới > Chia sẻ nhanh. Sau đó chọn một mục từ danh sách các mục và tùy chỉnh mục chia sẻ của bạn.

Xem mục chia sẻ của bạn

Đi tới màn Chia sẻ > Mục chia sẻ của tôi > Chia sẻ nhanh. Sau đó nhấp chuột vào tên mục để xem chi tiết.

Dừng chia sẻ

Đi tới màn Chia sẻ > Mục chia sẻ của tôi > Chia sẻ nhanh. Di chuột tới mục mà bạn muốn dừng chia sẻ > Bấm vào nút và chọn Dừng chia sẻ

Notion image

Chia sẻ nhanh trên ứng dụng di động

Chia sẻ một mục

Chia sẻ từ màn Trang chủ

 1. Ở màn Trang chủ, chọn mục mà bạn muốn chia sẻ > chọn Chia sẻ > Chia sẻ nhanh
 1. Bạn có thể chọn Bạn có thể chọn chia sẻ với bất kỳ ai bằng cách chọn Bất kỳ ai có liên kết, hoặc chia sẻ với một vài người bằng cách chọn Chỉ người được mời và nhập email của họ.
 1. Tùy chỉnh mục chia sẻ với thời gian hết hạn hoặc lượt xem > Chọn Nhận liên kết
Notion image
 1. Sau đó sao chép liên kết và gửi cho người bạn muốn chia sẻ.
Notion image

Chia sẻ từ màn Kho

Đi tới màn Kho > Chia sẻ > Chia sẻ nhanh. Bấm vào nút Cộng

Notion image

Xem mục chia sẻ của bạn

Đi tới màn Kho > Chia sẻ > Chia sẻ nhanh > chọn mục mà bạn muốn xem chi tiết. Chọn Xem chi tiết.

Ngừng chia sẻ

Đi tới màn Kho > Chia sẻ > Chia sẻ nhanh > chọn mục mà bạn muốn dừng chia sẻ. Chọn Ngừng chia sẻ.

Notion image

Người nhận xem mục chia sẻ

Người nhận là bất kỳ ai với liên kết

 1. Nhấp vào liên kết tới mục mà bạn nhận được.
 1. Ở màn xem mục trên web, nhấp chuột vào biểu tượng Mắt để xem chi tiết mục.
Notion image

Người nhận là chỉ người được mời

 1. Nhấp vào liên kết tới mục mà bạn nhận được.
 1. Ở màn xem mục trên web, nhập email của bạn mà chủ sở hữu đã chia sẻ tới. Sau đó ấn vào Gửi mã
Notion image
 1. Nhập mã OTP mà bạn nhận được ở email > Kích vào nút Xác minh
Notion image
 1. Kích vào biểu tượng Mắt để xem chi tiết mục.
Notion image

Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi