Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Password Manager General Features Built-in add-on features Kiểm tra sức khỏe mật khẩu
Vietnamese English
Kiểm tra sức khỏe mật khẩu

Sức khỏe mật khẩu là một tính năng Premium giúp xác định các mật khẩu yếu, được sử dụng lại và bị lộ nhằm giúp người dùng chủ động bảo vệ các tài khoản trực tuyến. Khi bất kỳ mật khẩu nào được xác định là yếu, được sử dụng lại hoặc bị lộ, bạn nên sử dụng trình tạo mật khẩu Locker để tạo mật khẩu mạnh cho tài khoản của bạn.

Trên Web Vault và ứng dụng Máy tính

Làm theo các bước để sử dụng Password Health trên thiết bị của bạn:

 1. Nhấp vào Công cụ bảo mật trên thanh bên.
 1. Chọn Sức khỏe mật khẩu trên danh sách công cụ.
 1. Hệ thống sẽ tự động quét mật khẩu được lưu trong kho tiền của bạn và hiển thị kết quả trên màn hình.
 • Nhấp vào Mật khẩu yếu (nếu có): Bạn sẽ thấy danh sách tên người dùng và trang web được liên kết với mật khẩu yếu, cùng với trạng thái độ mạnh tương ứng. Hình ảnh bên dưới hiển thị tên người dùng được liên kết với mật khẩu được đánh giá là Rất yếu.
Notion image
 • Nhấp vào Mật khẩu sử dụng lại (nếu có): Bạn sẽ thấy danh sách tên người dùng và trang web được liên kết với mật khẩu được sử dụng lại. Ngoài ra, bạn có thể xem mật khẩu đó đã được sử dụng bao nhiêu lần. Như trong hình bên dưới, mật khẩu được liên kết với những tên người dùng đó đã được sử dụng 2 lần.
Notion image
 • Nhấp vào Mật khẩu bị lộ (nếu có): Bạn sẽ thấy danh sách tên người dùng và trang web được liên kết với mật khẩu bị lộ trong các vi phạm dữ liệu. Bên cạnh đó, bạn có thể xem mật khẩu đó đã bị lộ bao nhiêu lần. Bạn nên thay đổi các mật khẩu này để đảm bảo an toàn cho các tài khoản của mình.
Notion image

Trên Thiết bị di động

 1. Đăng nhập vào ứng dụng Locker trên điện thoại của bạn.
 1. Nhấn vào Công cụ > Chọn Mức độ bảo mật của mật khẩu trên danh sách công cụ.
 1. Hệ thống sẽ tự động quét mật khẩu được lưu trong kho tiền của bạn và hiển thị kết quả trên màn hình.
 • Nhấp vào Mật khẩu yếu (nếu có): Bạn sẽ thấy danh sách tên người dùng và trang web được liên kết với mật khẩu yếu, cùng với trạng thái độ mạnh tương ứng.
Notion image
 • Nhấp vào Mật khẩu trùng lặp (nếu có): Bạn sẽ thấy danh sách tên người dùng và trang web được liên kết với mật khẩu được sử dụng lại. Ngoài ra, bạn có thể xem mật khẩu đó đã được sử dụng bao nhiêu lần.
Notion image
 • Nhấp vào Mật khẩu bị lộ (nếu có): Bạn sẽ thấy danh sách tên người dùng và trang web được liên kết với mật khẩu bị lộ trong các vi phạm dữ liệu. Bên cạnh đó, bạn có thể xem mật khẩu đó đã bị lộ bao nhiêu lần. Bạn nên thay đổi các mật khẩu này để đảm bảo an toàn cho các tài khoản của mình.
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi