Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Password Manager General Features Plans and Pricing Gia hạn đăng ký doanh nghiệp
Vietnamese English
Gia hạn đăng ký doanh nghiệp

Gói Locker cho Doanh nghiệp được tự động gia hạn hàng tháng hoặc hàng năm, tùy thuộc vào khoảng thời gian mà bạn, với tư cách là Quản trị viên chính hoặc Quản trị viên doanh nghiệp, đã chọn.

Để đảm bảo thanh toán đúng hạn và tránh bị gián đoạn đăng ký của doanh nghiệp, phương thức thanh toán hợp lệ nên được duy trì khi ngày thanh toán đến gần.

Nếu Locker không thể xử lý khoản thanh toán vì bất kỳ lý do gì, doanh nghiệp của bạn sẽ bị đóng băng sau 3 lần thanh toán và bạn, với tư cách là Quản trị viên chính, sẽ nhận được thông báo qua email.

📌
Lưu ý: Locker không lưu trữ bất kỳ thông tin thanh toán nào của bạn từ phía chúng tôi. Chúng tôi sử dụng dịch vụ của Stripe, Apple Pay và Google Pay để xử lý các khoản thanh toán của bạn.
 

Bạn có thể kiểm tra ngày gia hạn đăng ký trên Trang quản lý dành cho quản trị viên của doanh nghiệp mình.

  1. Truy cập Enterprise.locker.io và đăng nhập vào tài khoản của bạn. Bạn sẽ được chuyển đến Trang quản lý.
  1. Trên bảng điều khiển bên trái, nhấp vào Cài đặt.
  1. Trên màn Tổng quan, bạn có thể xem ngày gia hạn và số tiền đến hạn mà Locker sẽ tính phí cho doanh nghiệp của bạn.
Notion image
📌
Lưu ý: Chỉ Quản trị viên chính và các Quản trị viên mới có quyền truy cập Trang quản lý của doanh nghiệp.

Thay đổi phương thức thanh toán

Bạn có thể thay đổi phương thức thanh toán để đăng ký của bạn được gia hạn bằng phương thức mới.

Tìm hiểu thêm về Phương thức thanh toán.

Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi