Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Password Manager General Features Plans and Pricing Hủy gói đăng ký
Vietnamese English
Hủy gói đăng ký

Hủy đăng ký có nghĩa là bạn sẽ không có quyền truy cập vào các tính năng Premium khi kết thúc chu kỳ thanh toán của mình.

Việc hủy đăng ký không ảnh hưởng đến dữ liệu hoặc tài khoản của bạn.

Bạn có thể hủy đăng ký trên trình duyệt của mình hoặc thông qua ứng dụng dành cho thiết bị di động.

💡
Web Vault
 1. Mở kho lưu trữ website Locker.
 1. Nhấp vào Cài đặt > Gói & Hóa đơn.
 1. Bạn có thể xem Ngày thanh toán tiếp theo trong phần Premium. Nếu bạn hủy đăng ký hiện tại của mình, bạn sẽ mất quyền truy cập vào các tính năng Premium của mình vào ngày đó.
  1. Nhấp vào Hủy đăng ký .

 1. Một cửa sổ sẽ xuất hiện trên màn hình để xác nhận việc hủy đăng ký của bạn. Nhấp vào OK để hoàn tất quá trình.
  1. Khi đến Ngày thanh toán tiếp theo, bạn sẽ được chuyển sang tài khoản miễn phí.

💡
Thiết bị di động

Nếu bạn muốn hủy đăng ký Locker Premium trên thiết bị di động của mình, bạn có thể thực hiện việc này thông qua App Store / Google Play Store.

App Store

 1. Mở Cài đặt trên thiết bị iOS của bạn.
 1. Nhấn vào Apple ID của bạn ở đầu trang.
 1. Nhấn vào Đăng ký.
 1. Chọn Locker.
 1. Nhấn vào Hủy đăng ký ở dưới cùng.

Google Play

 1. Mở ứng dụng Google Play.
 1. Nhấn vào biểu tượng hồ sơ của bạn ở góc trên cùng bên phải của màn hình.
 1. Nhấn vào Thanh toán và đăng ký > Đăng ký .
 1. Chọn Locker.
 1. Nhấn vào Hủy đăng ký. Làm theo hướng dẫn để hoàn tất quá trình.
 

Tìm hiểu cách yêu cầu hoàn tiền

 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi