Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Password Manager General Features Plans and Pricing Nâng cấp lên gói Business
Vietnamese English
Nâng cấp lên gói Business

Người dùng cá nhân có thể nâng cấp tài khoản của họ lên gói Doanh nghiệp và thêm thành viên vào tổ chức của họ. Gói Doanh nghiệp cung cấp tất cả các tính năng Premium, và các tính năng Quản lý & Quản trị bao gồm:

  • Đặt lại mật khẩu quản trị viên
  • Bảng điều khiển quản trị doanh nghiệp
  • Tạo nhóm để sắp xếp thành viên
  • Nhật ký hoạt động doanh nghiệp
  • Xóa tài khoản thành viên công ty
  • Chia sẻ không giới hạn với các nhóm

Trước khi đăng ký tài khoản Doanh nghiệp, bạn có 14 ngày dùng thử Locker cho Doanh nghiệp.

Để bắt đầu, hãy truy cập trang đăng ký và điền vào các trường bắt buộc (tên, email cơ quan, số điện thoại, công ty) để đăng ký. Bạn có thể điền email được liên kết với tài khoản Locker hiện tại của mình hoặc nhập một tài khoản mới.

Notion image

Bạn sẽ nhận được một email xác nhận gửi đến hộp thư của bạn. Nhấp vào nút Confirm để tiếp tục dùng thử Gói doanh nghiệp của bạn.

Tìm hiểu thêm về Locker cho Doanh nghiệp

 
 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi