Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Password Manager General Features Plans and Pricing Nâng cấp lên gói Enterprise
Vietnamese English
Nâng cấp lên gói Enterprise

Người dùng cá nhân có thể nâng cấp tài khoản của họ lên gói Enterprise và thêm thành viên vào tổ chức của họ.

Ngoài tất cả các tính năng có trong gói Business, gói Enterprise còn cung cấp các tính năng nâng cao có lợi cho doanh nghiệp của người dùng:

  • Giao diện Command Line
  • Xem và quản lý quyền hạn
  • Thay đổi logo doanh nghiệp
  • Cài đặt trên toàn doanh nghiệp
  • Tích hợp với các đơn vị cung cấp danh tính
  • Xác thực đa yếu tố nâng cao (Mở rộng xác thực không mật khẩu cho tất cả các điểm cuối - workstation, VPN, nhà cung cấp danh tính - bằng cách kết hợp các chính sách sinh trắc học và ngữ cảnh)

Để yêu cầu nâng cấp lên gói Enterprise, người dùng có thể gửi email đến [email protected] hoặc trò chuyện trực tiếp với Nhóm hỗ trợ của chúng tôi tại support.locker.io.

Tìm hiểu thêm về Locker cho Doanh nghiệp

 
 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi