Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Password Manager Get Started Import and Export Nhập dữ liệu từ Bitwarden
Vietnamese English
Nhập dữ liệu từ Bitwarden

Hướng dẫn chi tiết chuyển dữ liệu từ trình quản lý mật khẩu Bitwarden sang Locker.

Xuất dữ liệu từ Bitwarden

💻
Web Vault
 1. Trên thanh điều hướng ở trên cùng, chọn Tools.
 1. ChọnExport Vault từ menu.
 1. Chọn định dạng tập tin bạn muốn xuất dữ liệu (.json, .csv, .json (Encrypted) ).
 1. Nhập Master Password để xác nhận rằng bạn muốn xuất dữ liệu.
 1. Chọn Export Vault một lần nữa để hoàn thành.
📲
Trên tiện ích mở rộng
 1. Nhấp vào biểu tượng tiện ích mở rộng của Bitwarden để mở tab Settings.
 1. Cuộn xuống phần Toolsvà chọnExport Vault.
 1. Chọn định dạng tập tin bạn muốn xuất dữ liệu (.json, .csv, .json (Encrypted) ).
 1. Nhập Master Password để xác nhận rằng bạn muốn xuất dữ liệu.
🆘
Trên thiết bị di động
 1. Chọn Settings.
 1. Cuộn xuống phần Tools và chọn Export Vault.
 1. Chọn định dạng tập tin bạn muốn xuất dữ liệu (.json, .csv, .json (Encrypted) ).
 1. Nhập Master Password và chọn Submit.

Nhập dữ liệu vào Locker

📲
Web Vault

Để nhập dữ liệu vào kho dữ liệu trên website:

 1. Mở Locker trên trình duyệt của bạn.
 1. Chọn Cài đặt > Tùy chọn.
 1. Cuộn xuống phần Nhập dữ liệu.
 1. Chọn định dạng của tệp nhập từ menu thả xuống.
 1. Nhấp vào Choose File để chọn tệp dữ liệu và tải tệp nhập lên thiết bị của bạn hoặc dán nội dung tệp nhập vào phần trống bên dưới.
 1. Nhấp vào Import.

Như vậy, thông tin đăng nhập các tài khoản của bạn đã được nhập thành công từ Google Chrome vào Locker.

📲
Trên thiết bị di động
 1. Mở ứng dụng Locker.
 1. Nhấn vào Menu > Cài đặt > Nhập dữ liệu.
 1. Nhấn vào Chọn định dạng để chọn định dạng phù hợp cho tệp nhập của bạn.
 1. Nhấn Chọn tệp để tải tệp mật khẩu đã lưu vào hệ thống.
 1. Nhấn vào Nhập dữ liệu.
 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi