Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Password Manager Get Started Import and Export Nhập dữ liệu từ Mozilla Firefox
Vietnamese English
Nhập dữ liệu từ Mozilla Firefox

Hướng dẫn chi tiết chuyển dữ liệu từ trình duyệt Firefox sang Locker.

Xuất dữ liệu từ Firefox

Cách xuất dữ liệu từ Firefox có thể thay đổi theo phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng. Ở đây, chúng tôi hướng dẫn xuất dữ liệu từ phiên bản mới nhất của Firefox và trên một số trình duyệt dựa trên Firefox như Waterfox.

💻
Phiên bản mới nhất
 1. Sử dụng thanh địa chỉ để truy cập about:logins.
 1. Nhấp chọn biểu tượng ba dấu chấm ở góc phải màn hình và chọn Export Logins... từ menu.
  1. Lựa chọn địa điểm bạn muốn lưu tệp xuất mật khẩu. Dữ liệu của bạn sẽ được lưu dưới dạng .csv.

📲
Trình duyệt dựa trên Firefox
 1. Sử dụng thanh địa chỉ để truy cập about:preferences#privacy.
 1. Nhấp chọn biểu tượng ba dấu chấm ở góc phải màn hình và chọn Export Logins... từ menu.
  1. Lựa chọn địa điểm bạn muốn lưu tệp xuất mật khẩu. Dữ liệu của bạn thường sẽ được lưu dưới dạng .csv.

Nhập dữ liệu vào Locker

📲
Web Vault

Để nhập dữ liệu vào kho dữ liệu trên website:

 1. Mở Locker trên trình duyệt của bạn.
 1. Chọn Cài đặt > Tùy chọn.
 1. Cuộn xuống phần Nhập dữ liệu.
 1. Chọn định dạng của tệp nhập từ menu thả xuống.
 1. Nhấp vào Choose File để chọn tệp dữ liệu và tải tệp nhập lên thiết bị của bạn hoặc dán nội dung tệp nhập vào phần trống bên dưới.
 1. Nhấp vào Import.

Như vậy, thông tin đăng nhập các tài khoản của bạn đã được nhập thành công từ Google Chrome vào Locker.

📲
Trên thiết bị di động
 1. Mở ứng dụng Locker.
 1. Nhấn vào Menu > Cài đặt > Nhập dữ liệu.
 1. Nhấn vào Chọn định dạng để chọn định dạng phù hợp cho tệp nhập của bạn.
 1. Nhấn Chọn tệp để tải tệp mật khẩu đã lưu vào hệ thống.
 1. Nhấn vào Nhập dữ liệu.
 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi