Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Password Manager Get Started Import and Export Nhập dữ liệu từ Roboform
Vietnamese English
Nhập dữ liệu từ Roboform

Hướng dẫn chi tiết chuyển dữ liệu từ trình quản lý mật khẩu RoboForm sang Locker.

Xuất dữ liệu từ RoboForm

Bạn có thể xuất dữ liệu RoboForm của mình từ ứng dụng máy tính RoboForm.

🖥️
Dành cho người dùng Windows
 1. Nhấp vào biểu tượng RoboForm tại thanh tác vụ trên màn hình của bạn.
 1. Chọn Tùy chọn.
 1. Chọn Tài khoản & Dữ liệu trên cửa sổ Tùy chọn RoboForm.
 1. Nhấp vào nút Xuất, sau đó nhập mật khẩu chính của bạn.
 1. Đánh dấu các thư mục bạn muốn xuất, chọn CSV làm định dạng xuất và chọn vị trí bạn muốn lưu tệp đầu ra.
 1. Chọn Xuất > .
 1. Chọn Đóng khi quá trình xuất hoàn tất.

RoboForm sẽ xuất dữ liệu của bạn thành tệp một CSV ở vị trí bạn đã chọn. Sau đó, bạn có thể nhập tệp này vào Locker.

🖥️
Dành cho người dùng macOS
 1. Mở chương trình RoboForm và nhập mật khẩu chính của bạn nếu được hỏi.
 1. Từ menu trên cùng, chọn Tệp > Xuất.
 1. Đánh dấu các thư mục bạn muốn xuất, chọn CSV làm định dạng xuất và chọn vị trí bạn muốn lưu tệp đầu ra.
 1. Chọn Xuất > .
 1. Chọn Đóng khi quá trình xuất hoàn tất.

RoboForm sẽ xuất dữ liệu của bạn thành một tệp CSV ở vị trí bạn đã chọn. Sau đó, bạn có thể nhập tệp này vào Locker.

Nhập dữ liệu vào Locker

🖥️
Kho dữ liệu web

Để nhập dữ liệu vào kho dữ liệu web:

 1. Mở Locker trên trình duyệt của bạn.
 1. Chọn Cài đặt > Tùy chọn .
 1. Cuộn xuống phần Nhập dữ liệu.
 1. Chọn RoboForm trong trình đơn thả xuống.
 1. Nhấp vào Chọn tệp và chọn tệp đã xuất trên thiết bị của bạn hoặc dán nội dung của tệp vào phần trống bên dưới.
 1. Nhấp vào Nhập dữ liệu.

Thông tin đăng nhập của bạn đã được chuyển thành công từ RoboForm sang kho dữ liệu của Locker.

📱
Thiết bị di động
 1. Mở ứng dụng Locker.
 1. Nhấn vào Menu > Cài đặt > Nhập dữ liệu.
 1. Nhấn Định dạng để chọn định dạng phù hợp với tệp của bạn.
 1. Nhấn Chọn tệp để tải tệp lên hệ thống.
 1. Nhấn Nhập dữ liệu.
🆘
Lưu ý: Sau khi nhập thành công, bạn nên xóa tệp xuất dữ liệu trong máy tính của mình để đảm bảo dữ liệu được an toàn trong trường hợp máy tính bị xâm nhập.

Xóa RoboForm khỏi thiết bị của bạn

Sau khi nhập dữ liệu của mình, bạn đã sẵn sàng sử dụng Locker để quản lý thông tin của mình. Đảm bảo tắt hoặc xóa ứng dụng và tiện ích mở rộng của bất kỳ trình quản lý mật khẩu nào khác trên thiết bị của bạn.

 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi