Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Password Manager Get Started Install and Get started Tính năng có sẵn trong mỗi ứng dụng
Vietnamese English
Tính năng có sẵn trong mỗi ứng dụng

Tính năng có sẵn trên các ứng dụng Locker

Ứng dụng Locker hỗ trợ nhiều nền tảng và hệ điều hành. Bảng dưới đây hiển thị tất cả các tính năng của Locker có sẵn trên mỗi ứng dụng.

STT
Chức năng
Tính năng
Mô tả tính năng
Web app
Ứng dụng di động
Tiện ích mở rộng
Ứng dụng máy tính
1
Quản lý tài khoản
Tạo tài khoản
Người dùng có thể tạo tài khoản Locker bằng email, hoặc các tài khoản mạng xã hội
2
Quản lý tài khoản
Chỉnh sửa thông tin tài khoản
Người dùng có thể thay đổi thông tin bao gồm tên người dùng, mật khẩu, v.v.
3
Quản lý tài khoản
Thay đổi Master Password
Người dùng có thể thay đổi Master Password
4
Quản lý tài khoản
Đăng nhập bằng Master Password
Người dùng có thể đăng nhập vào tài khoản của mình bằng Master Password
5
Quản lý tài khoản
Đăng nhập bằng Sinh trắc học
Người dùng có thể đăng nhập vào tài khoản của mình bằng Sinh trắc học như FaceID, Touch D
6
Quản lý tài khoản
Đăng nhập bằng Khóa bảo mật (Đăng nhập không cần mật khẩu)
Người dùng có thể thiết lập Đăng nhập không mật khẩu bằng Khóa bảo mật (Khóa FIDO)
7
Quản lý tài khoản
Khóa tài khoản
Người dùng có thể khóa ngay Vault sau khi sử dụng xong Locker
8
Quản lý tài khoản
Đăng xuất
Người dùng có thể đăng xuất khỏi tài khoản của họ
9
Quản lý tài khoản
Xóa tài khoản
Người dùng có thể xóa tài khoản Locker của mình
10
Quản lý mục
Thêm, xem, sửa, xóa các mục
Người dùng có thể thêm, xem, sửa, xóa các mục trong Vault
11
Quản lý mục
Tìm kiếm các mục
Người dùng có thể tìm kiếm các mục với từ khóa
12
Quản lý mục
Lọc các mục
Người dùng có thể lọc danh mục để xem các mục
13
Quản lý thư mục
Thêm, xem, sửa, xóa các thư mục
Người dùng có thể thêm, xem, sửa xóa thư mục
❌ (view only)
14
Tự động điền
Tự động điền mật khẩu và dữ liệu khác
Người dùng có thể tự động điền mật khẩu, thẻ và thông tin cá nhân vào các biểu mẫu trực tuyến
15
Tự động điền
Tên miền bị loại trừ
Người dùng có thể chặn bất kỳ tên miền nào khỏi tự động điền
16
Bảo mật
Tạo mật khẩu mạnh
Người dùng có thể sử dụng công cụ tạo mật khẩu để tạo và tùy chỉnh mật khẩu mạnh
17
Bảo mật
Kiểm tra sức khỏe mật khẩu
Locker tự động phát hiện nếu có bất kỳ mật khẩu yếu, được sử dụng lại hoặc bị lộ nào trong Vault của người dùng
18
Bảo mật
Quét vi phạm dữ liệu
Locker có thể kiểm tra bất kỳ email nào để xem có bị rò rỉ trong cuộc vi phạm dữ liệu nào không
19
Bảo mật
Thiết lập 2FA cho tài khoản Locker
Người dùng có thể thiết lập 2FA cho tài khoản Locker của mình để tạo thêm một lớp bảo mật khi đăng nhập trên thiết bị lạ
20
Bảo mật
Thiết lập 2FA cho tài khoản trực tuyến với Locker (Thiết lập bằng mã QR)
Người dùng có thể thiết lập 2FA cho các tài khoản trực tuyến của mình với Locker để tạo thêm một lớp bảo mật khi đăng nhập trên một thiết bị lạ. Quét mã QR để thiết lập 2FA
21
Bảo mật
Thiết lập 2FA cho tài khoản trực tuyến với Locker (Thiết lập bằng Setup key)
Người dùng có thể thiết lập 2FA cho các tài khoản trực tuyến của mình với Locker để tạo thêm một lớp bảo mật khi đăng nhập trên một thiết bị lạ. Nhập Setup key để thiết lập 2FA
22
Bảo mật
Thêm liên hệ khẩn cấp
Người dùng có thể thêm các liên hệ đáng tin cậy và cho phép họ truy cập Vault của mình trong các trường hợp khẩn cấp
23
Bảo mật
Cho phép liên hệ khẩn cấp xem hoặc tiếp quản
Người dùng có thể chọn cho phép người liên hệ đáng tin cậy xem hoặc đặt lại Master Password cho Vault của họ
24
Bảo mật
Xóa liên hệ khẩn cấp
Người dùng có thể xóa các liên hệ đáng tin cậy đã thêm trước đó
25
Bảo mật
Xem hoặc tiếp quản Vault của người khác bằng quyền khẩn cấp
Khi được cấp quyền là liên hệ đáng tin cậy của ai đó, người dùng có thể xem hoặc tiếp quản Vault của họ
26
Email ẩn danh
Thêm, xem, sửa, xóa email ẩn danh
Người dùng có thể thêm, xem, sửa (1 email) và xóa các email riêng tư
27
Email ẩn danh
Cài đặt email được chuyển đến email gốc
Người dùng có thể cấu hình các loại email chuyển tiếp từ email ẩn danh sang email gốc
28
Email ẩn danh
Thêm, xem, sửa, xóa tên miền phụ
Người dùng có thể thêm, xem, sửa và xóa 1 tên miền phụ
29
Email ẩn danh
Thêm, xem, sửa xóa email sử dụng tên miền phụ
Người dùng có thể thêm, xem và xóa các email ẩn danh sử dụng tên miền phụ
30
Email ẩn danh
Xem thống kê
Người dùng có thể xem số lượng email đã chuyển tiếp hoặc bị chặn từ từng email ẩn danh đến email gốc
31
Chia sẻ mục
Chia sẻ mục trong ứng dụng với người dùng Locker
Người dùng có thể chia sẻ các mục trong Vault của họ với người dùng Locker khác, và tùy chỉnh vai trò của người nhận là xem hoặc chỉnh sửa
32
Chia sẻ mục
Chia sẻ thư mục trong ứng dụng với người dùng Locker
Người dùng có thể chia sẻ các thư mục trong Vault của họ với người dùng Locker khác, và tùy chỉnh vai trò của người nhận là xem hoặc chỉnh sửa
33
Chia sẻ mục
Nhận một mục hoặc thư mục được chia sẻ
Người dùng có thể nhận và xem hoặc chỉnh sửa bất kỳ mục, thư mục nào được chia sẻ bởi người dùng Locker khác
34
Chia sẻ mục
Chia sẻ mục với người không dùng Locker
Người dùng có thể chia sẻ các mục với bất kỳ ai hoặc chỉ một số người qua liên kết chia sẻ
35
Chia sẻ mục
Dừng chia sẻ
Người dùng có thể ngừng chia sẻ các mục hoặc thư mục của họ
36
Khác
Nhập dữ liệu
Người dùng có thể nhập dữ liệu từ trình duyệt hoặc trình quản lý mật khẩu khác
37
Khác
Xuất dữ liệu
Người dùng có thể xuất dữ liệu từ Locker Vault của họ
38
Khác
Cài đặt thời gian chờ
Người dùng có thể tùy chỉnh thời gian tự động khóa của Vault
39
Khác
Quản lý phiên đăng nhập
Người dùng có thể xem tất cả các thiết bị mà tài khoản của họ đã được đăng nhập, và xóa tất cả các phiên đăng nhập nếu họ muốn
40
Khác
Thanh toán
Người dùng có thể đăng ký và thanh toán cho gói Locker mà họ chọn
41
Khác
Cài đặt ngôn ngữ
Người dùng có thể chọn ngôn ngữ ưa thích để hiển thị trong ứng dụng Locker
42
Khác
Quản lý thông báo đẩy
Người dùng có thể chọn các loại thông báo sẽ được đẩy trên thiết bị của họ
43
Khác
Quản lý thông báo qua email
Người dùng có thể chọn các loại thông báo sẽ được gửi đến địa chỉ email liên kết với tài khoản của họ

Ghi chú phát hành

Bạn có thể kiểm tra các bản cập nhật thường xuyên của chúng tôi tại Ghi chú phát hành, bao gồm thông tin về các tính năng mới, sửa lỗi và cải tiến.

 
 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi