Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Password Manager Locker for Business Quản lý thông tin doanh nghiệp
Vietnamese English
Quản lý thông tin doanh nghiệp

Locker cho doanh nghiệp cho phép doanh nghiệp thay đổi thông tin của mình khi cần thiết.

Ai có quyền thay đổi thông tin doanh nghiệp?

Trong Locker cho doanh nghiệp có 3 vai trò theo thứ tự về quyền hạn là Quản trị viên cấp cao, Quản trị viên và Người dùng doanh nghiệp. Trong đó, Quản trị viên cấp cao và Quản trị viên có quyền thay đổi thông tin doanh nghiệp.

Hướng dẫn cách thay đổi thông tin doanh nghiệp

Dưới đây là hướng dẫn cách thay đổi thông tin doanh nghiệp trong Locker cho doanh nghiệp.

Bước 1: Chọn Cài đặt ở thanh công cụ bên trái màn hình.

Bước 2: Kéo xuống cuối trang và chọn mục Chỉnh sửa Hồ sơ tổ chức.

Notion image

Bước 3: Màn hình hiện ra các thông tin bao gồm Công ty, địa chỉ, số điện thoại, quốc gia và mã bưu chính.

Chọn phần thông tin mà bạn muốn chỉnh sửa, sau đó thay đổi thông tin bằng cách nhập từ bàn phím hoặc bấm chọn với mục Quốc gia. Ví dụ, bạn muốn thay đổi địa chỉ 2, nhấp chuột vào ô địa chỉ 2, nhập địa chỉ mới từ bàn phím.

Bước 4: Sau khi chỉnh sửa xong những thông tin cần thiết, bạn chọn Lưu để cập nhật thông tin.

Sau khi bạn ấn Lưu, màn hình chính hiện ra tích xanh và dòng chữ thành công tức là những thông tin doanh nghiệp bạn chỉnh sửa đã được cập nhật.

 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi