Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Password Manager Locker for Business Domain Management Xác thực tên miền trong Locker cho doanh nghiệp
Vietnamese English
Xác thực tên miền trong Locker cho doanh nghiệp

Xác thực tên miền là quá trình chứng minh rằng bạn là chủ sở hữu của tên miền đó, đây là điều bắt buộc khi bạn thêm bất kỳ tên miền nào vào Locker. Tất cả các Quản trị viên cấp cao và Quản trị viên đều có quyền hạn thêm tên miền và xác thực tên miền trong gói Locker cho doanh nghiệp của mình.

Để xác thực tên miền trong Locker bằng bản ghi DNS, bạn hãy thực hiện theo hướng dẫn chi tiết dưới đây:

  1. Ở phần Xác thực tên miền trong Locker cho doanh nghiệp, sao chép hai giá trị Host/Key và Value có sẵn như trong ảnh.
Notion image
  1. Truy cập trình quản lý DNS nameserver bạn đang sử dụng cho tên miền. Nếu bạn đang sử dụng nameserver của hosting như Directadmin hay Cpanel, thì bạn truy cập vào Trình quản lý DNS của các hosting này:
  • Với Directadmin là DNS Management.
  • Với Cpanel là Zone Editor.
  1. Tiếp tục, thêm bản ghi vừa sao chép trước đó vào. Lưu ý, nhập các giá trị trong bản ghi DNS như sau:
  • Loại: TXT.
  • Giá trị: Giá trị TXT (Host/Key và Value đã sao chép ở bước 1)

Chọn Thêm bản ghi để hoàn tất.

  1. Bước cuối cùng để hoàn tất quá trình xác thực tên miền bằng bản ghi DNS, bạn hãy quay lại giao diện Verify domain của Locker và chọn Xác minh để thực hiện xác minh tên miền.

Lưu ý: Một tên miền sẽ chỉ được xác thực bởi một doanh nghiệp. Sau khi tên miền được xác thực, những doanh nghiệp khác sẽ không thể xác thực tên miền đó nữa.

 
 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi