Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Password Manager Locker for Business Get Started Bắt đầu sử dụng Locker cho doanh nghiệp với vai trò Quản trị viên
Vietnamese English
Bắt đầu sử dụng Locker cho doanh nghiệp với vai trò Quản trị viên

Locker không chỉ cung cấp giải pháp quản lý mật khẩu an toàn cho doanh nghiệp của bạn. Mà còn là công cụ đắc lực tăng cường bảo mật và đơn giản hoá trải nghiệm của bạn trên môi trường internet. Bắt đầu ngay với Locker cho doanh nghiệp ngay tại đây!

1. Tạo tài khoản Locker cho doanh nghiệp của bạn

Khi bạn tạo tài khoản của mình, bạn sẽ là chủ sở hữu tài khoản với đầy đủ các đặc quyền quản trị của một Quản trị viên cấp cao.

Để bắt đầu đăng ký tài khoản Locker:

 1. Truy cập Locker.io hoặc đăng ký tại đây!
 1. Điền thông tin của bạn vào tất cả các trường bắt buộc trong biểu mẫu.
 1. Chọn Tôi đồng ý nhận email liên quan đến tin tức an ninh mạng và email quảng cáo.
 1. Chọn Gửi để tạo tài khoản của bạn.

Bạn sẽ nhận được một email để xác nhận tài khoản. Sau khi xác nhận, bạn có thể bắt đầu trải nghiệm Locker trên thiết bị của mình.

Tìm hiểu thêm về Cách tạo tài khoản Locker cho doanh nghiệp

2. Thêm Thành viên

Thêm thành viên mới để bắt đầu triển khai việc quản lý mật khẩu và chia sẻ thông tin, dữ liệu đơn giản, dễ dàng trong doanh nghiệp.

Để mời mọi người vào Locker:

 1. Chọn mục Thành Viên trên thanh làm việc bên trái màn hình.
 1. Nhấp chọn nút Mời người dùng trên giao diện màn hình.
 1. Một cửa sổ thêm thành viên sẽ hiện ra, bạn có thể mời thành viên bằng 3 cách:
 • Nhập email thủ công
 • Tải tệp lên hệ thống
 • Hoặc mời qua G Suite

Lưu ý: Tại đây bạn có thể chọn vai trò của người được mời là Quản trị viên hoặc Người dùng doanh nghiệp, bằng cách nhấp vào mục Quản trị viên trong khung nhập email.

 1. Sau đó bạn chọn Thêm để hoàn tất quá trình.

Tìm hiểu thêm về Cách thêm thành viên trong Locker cho doanh nghiệp

3. Thêm Nhóm

Với tính năng Nhóm, các thành viên và quản trị viên có thể chia sẻ thông tin đăng nhập và ghi chú bảo mật một cách dễ dàng và hiệu quả. Đôi khi bạn muốn cấp quyền truy cập cho nhiều người vào các kho dữ liệu mà họ cần với tư cách là một nhóm. Tính năng nhóm có thể giúp bạn chỉ định quyền nhanh chóng, thay vì phải cấp quyền cho từng người một.

Bạn có thể sắp xếp các thành viên trong Locker thành các nhóm dựa trên từng phòng ban hoặc tùy chỉnh theo ý mình và tạo ra trải nghiệm chia sẻ an toàn, bảo mật hơn cho doanh nghiệp của mình.

Để thêm Nhóm:

 1. Chọn mục Nhóm trên Thanh bên.
 1. Nhấp chọn nút Tạo nhóm trên giao diện màn hình.
 1. Nhập Tên nhóm và chọn Tiếp tục.
 1. Chọn thành viên cho nhóm mới và chọn Hoàn thành.

Tìm hiểu thêm về Cách tạo nhóm Locker cho doanh nghiệp

4. Trao quyền cho Thành viên

Để trao quyền hay thay đổi quyền của thành viên khi cần thiết:

 1. Chọn mục Thành viên trên thanh bên.
 1. Trên màn hình lúc này sẽ hiện ra danh sách tất cả các thành viên có trong Locker.
 1. Tìm thành viên mà bạn muốn trao quyền hoặc thay đổi quyền.
 1. Tại cột Role, chọn quyền hạn mà bạn muốn cấp cho thành viên đó, như từ vai trò thành viên lên vai trò quản trị viên hoặc ngược lại.
Notion image

Tìm hiểu thêm về Cách trao quyền cho thành viên Locker cho doanh nghiệp

5. Thiết lập Chính sách

Kiểm soát quyền truy cập và nâng cao bảo mật cho các thành viên trong Locker bằng cách Thiết lập các chính sách bảo mật. Các chính sách bảo mật của Locker cho doanh nghiệp gồm:

 1. Chính sách mật khẩu:
 • Các yêu cầu về Mật khẩu.
 • Các yêu cầu về Master Password.
 1. Chính sách đăng nhập:
 • Các yêu cầu về Chặn đăng nhập không thành công.
 • Các yêu cầu về Đăng nhập không cần mật khẩu.

Để thiết lập Chính sách:

 1. Tại thanh bên, chọn Chính sách.
 1. Các chính sách nêu trên sẽ hiển thị trên giao diện màn hình.
  1. Notion image
 1. Để bật hoặc tắt chính sách, hãy chọn nút trượt bên cạnh chúng.
 1. Nếu bạn muốn chỉnh sửa yêu cầu của chính sách, hãy chọn Chỉnh sửa để tuỳ chỉnh.

Lưu ý: Việc bật hoặc tắt chính sách sẽ ảnh hưởng đến tất cả các thành viên, bao gồm cả quản trị viên.

 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi