Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Password Manager Locker for Business Get Started Vai trò & Quyền hạn trong Locker cho doanh nghiệp
Vietnamese English
Vai trò & Quyền hạn trong Locker cho doanh nghiệp

Mật khẩu nhân viên yếu, sử dụng lại, bị đánh cắp là những nguyên nhân hàng đầu gây ra vi phạm dữ liệu. Tuy nhiên, để giữ an toàn cho hàng trăm, hàng nghìn mật khẩu của nhân viên không phải là điều dễ dàng.

Locker cho doanh nghiệp là một giải pháp quản lý mật khẩu vừa dễ sử dụng lại vừa đảm bảo an toàn mà mỗi doanh nghiệp đều nên áp dụng. Với Locker cho doanh nghiệp, bạn có thể tùy chỉnh chính sách mật khẩu và tạo các nhóm để chia sẻ dữ liệu an toàn trong phạm vi doanh nghiệp.

Khi trở thành thành viên trong gói Locker cho doanh nghiệp, bạn sẽ có một vai trò nhất định. Trước hết, hãy cùng tìm hiểu vai trò và quyền hạn trong Locker cho doanh nghiệp.

Locker cho doanh nghiệp gồm có 3 vai trò trong doanh nghiệp, có thể hiểu đơn giản các vai trò và quyền hạn trong Locker cho doanh nghiệp.

Cụ thể, mỗi vai trò sẽ có những quyền hạn dưới đây:

Người dùng doanh nghiệp

Là người dùng cấp thấp nhất trong Locker cho doanh nghiệp.

Mọi Người dùng doanh nghiệp sẽ có vai trò là thành viên nhóm. Người dùng doanh nghiệp sẽ không có bất kỳ quyền quản trị cấp nhóm nào, nhưng có thể quản lý các kho dữ liệu riêng lẻ. Bên cạnh các tính năng của Người dùng cá nhân, Người dùng doanh nghiệp sẽ có thêm một số tính năng khác như:

 • Chia sẻ thư mục cho Nhóm.
 • Đăng nhập không mật khẩu - không cần Master Password.

Quản trị viên

Trên Người dùng doanh nghiệp là Quản trị viên, Quản trị viên có mọi quyền hạn mà Người dùng doanh nghiệp sở hữu. Đồng thời, có thể thêm một số quyền quản trị cấp cao như:

 • Quản lý kho dữ liệu.
 • Xem Dashboard.
 • Quản trị viên có thể tạo nhóm, chỉnh sửa nhóm, lọc nhóm và xoá nhóm.
 • Sắp xếp người dùng thành từng nhóm tương đương với từng phòng ban, vị trí.
 • Thêm thành viên vào nhóm và điều chỉnh quyền hạn của thành viên.
 • Cấp và thu hồi quyền truy cập của thành viên vào kho dữ liệu, cũng như vô hiệu hoá hay xoá tài khoản của họ khi cần thiết.
 • Xem danh sách người dùng và chi tiết người dùng.
 • Thêm tên miền, xác minh tên miền và xoá tên miền.
 • Thêm chính sách và thiết lập chính sách.
 • Xem nhật ký hoạt động, lọc nhật ký hoạt động và xuất nhật ký hoạt động dưới dạng tệp excel.
 • Chỉnh sửa hồ sơ doanh nghiệp, tải xuống lịch sử thanh toán, xem các thay đổi thành viên.

Nhờ đó có thể dễ dàng theo dõi, quản lý từng nhân viên.

Quản trị viên cấp cao

Quản trị viên cấp cao là người có quyền cao nhất trong Locker cho doanh nghiệp. Quản trị viên cấp cao có mọi quyền mà Quản trị viên có. Đồng thời, thực hiện các hoạt động liên quan đến việc thanh toán hoá đơn, khôi phục tài khoản hay xoá tài khoản doanh nghiệp.

Người tạo tài khoản Locker cho doanh nghiệp sẽ được mặc định trở thành Quản trị viên cấp cao và có thể thêm nhiều Quản trị viên khác bất kỳ lúc nào.

 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi