Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Password Manager Locker for Business Get Started Xác thực đăng nhập một lần (SSO)
Vietnamese English
Xác thực đăng nhập một lần (SSO)

Mã SSO là tập hợp thông tin được chuyển từ Locker sang cổng doanh nghiệp trong quá trình xác thực SSO. Người dùng doanh nghiệp và doanh nghiệp sẽ cần đăng nhập vào Locker bằng mã định danh SSO nếu doanh nghiệp của họ yêu cầu.

Trên web app và ứng dụng máy tính

 1. Truy cập id.locker.io/login và nhấp vào tùy chọn Định danh SSO.
Notion image
 1. Nhập tên định danh của tổ chức của bạn và chọn Tiếp tục.
  1. Notion image

   Nếu bạn không biết tên định danh SSO của mình, hãy nhấp vào Nhập email của bạn bên dưới biểu mẫu > nhập địa chỉ email doanh nghiệp của bạn và nhấp vào Đăng nhập.

 1. Tiếp theo, hãy xác thực theo như quá trình yêu cầu. Sau đó, bạn sẽ được điều hướng đến màn nhập Master Password hoặc Mở khóa không mật khẩu.
 • Nếu bạn chưa từng sử dụng Locker, bạn sẽ cần tạo Master Password hoặc thiết lập đăng nhập không mật khẩu.
 • Nếu không, hãy mở khóa Vault của bạn bằng Master Password hoặc đăng nhập không mật khẩu.

Sau đó, bạn có thể truy cập vào kho dữ liệu Locker của mình.

Trên ứng dụng di động

 1. Mở ứng dụng Locker dành cho thiết bị di động, ở màn Đăng nhập chọn biểu tượng SSO Identifier.
Notion image
 1. Nhập tên định danh của tổ chức của bạn và chọn Continue.
  1. Notion image

   Nếu bạn không biết tên định danh SSO của mình, hãy nhấp vào Enter your email bên dưới biểu mẫu > nhập địa chỉ email doanh nghiệp của bạn và nhấp vào Log in.

  2. Tiếp theo, hãy xác thực theo như quá trình yêu cầu. Sau đó, bạn sẽ được điều hướng đến màn nhập Master Password hoặc Mở khóa không mật khẩu.
   • Nếu bạn chưa từng sử dụng Locker, bạn sẽ cần tạo Master Password hoặc thiết lập đăng nhập không mật khẩu.
   • Nếu không, hãy mở khóa Vault của bạn bằng Master Password hoặc đăng nhập không mật khẩu.

   Sau đó, bạn có thể truy cập vào kho dữ liệu Locker của mình trên điện thoại.

   Trên tiện ích mở rộng

  3. Mở tiện ích mở rộng Locker, ở màn đăng nhập chọn biểu tượng SSO Identifier.
  4. Notion image
  5. Bạn sẽ được chuyển đến trang Số nhận dạng SSO trên ứng dụng web. Nhập SSO của tổ chức bạn và nhấp vào Tiếp tục.
   1. Nếu bạn không biết tên định danh SSO của mình, hãy nhấp vào Nhập email của bạn bên dưới biểu mẫu > nhập địa chỉ email tổ chức của bạn.

  6. Sau đó xác thực chính bạn như trong quy trình được yêu cầu. Sau đó, mở lại tiện ích mở rộng Locker để mở khóa Vault của bạn bằng Mật khẩu chính hoặc phương pháp Không cần mật khẩu.
 
 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi