Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Password Manager Locker for Business Cách đọc dữ liệu trên trang Quản trị Doanh nghiệp
Vietnamese English
Cách đọc dữ liệu trên trang Quản trị Doanh nghiệp

Mọi Quản trị viên cấp cao và Quản trị viên đều có quyền truy cập vào trang Dashboard để đọc dữ liệu trong Enterprise Dashboard.

Để đọc dữ liệu Enterprise Dashboard trong trang Dashboard:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Locker cho doanh nghiệp của bạn.
  1. Tại thanh điều hướng bên trái màn hình, chọn Dashboard.

Trang Dashboard cho phép Quản trị viên cấp cao và Quản trị viên đánh giá tổng quan về tình trạng sử dụng Locker trong doanh nghiệp của mình, bao gồm thành viên tham gia, hoạt động đăng nhập, tình trạng bảo mật mật khẩu, thanh toán. Những hoạt động này được ghi nhận ngay trên trang bằng các các con số và sử dụng biểu đồ trực quan. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem thông tin chi tiết hơn bằng cách nhấp vào liên kết trong mỗi mục.

Biểu đồ tỷ lệ người dùng

Tại Dashboard, Quản trị viên cấp cao và Quản trị viên có thể kiểm soát được tỉ lệ người dùng tham gia vào Locker cho doanh nghiệp thông qua biểu đồ tròn dưới đây:

Notion image

Biểu đồ thể hiện tổng số và tỉ lệ người dùng đã mời, đã yêu cầu và đã xác nhận tham gia vào gói Locker cho doanh nghiệp của bạn.

Để xem chi tiết, bạn có thể di chuột vào từng phần của biểu đồ:

  • Màu xanh dương tương ứng với tỷ lệ người dùng đã xác nhận.
  • Màu vàng tương ứng với tỷ lệ người dùng đã yêu cầu.
  • Màu xanh ngọc tương ứng với tỷ lệ người dùng chưa phản hồi.

Thông qua biểu đồ, Quản trị viên cấp cao và Quản trị viên có thể biết được hiện tại có bao nhiêu thành viên đã tham gia vào Locker hay có người dùng nào yêu cầu tham gia nhưng chưa được phê duyệt và những người dùng nào đã mời nhưng chưa xác nhận để gửi lại mời.

Để gửi lại lời mời, bạn có thể vào mục Thành viên tại thanh điều hướng bên trái màn hình và chọn Mời người dùng. Hoặc mời nhanh bằng cách nhấp vào nút Mời lại bên phải biểu đồ.

Tin mới

Mục Tin mới cập nhật một số thông báo mới nhất trong gói Locker cho doanh nghiệp của bạn, cũng như việc sử dụng trình quản lý mật khẩu Locker của các thành viên trong gói. Các thông tin được cập nhật gồm có:

  • Số người dùng đã yêu cầu tham gia gói Locker của bạn. Để xem chi tiết bạn có thể nhấp vào liên kết mục Quản lý yêu cầu bên cạnh.
  • Số tài khoản trong hoá đơn thanh toán. Truy cập Hoá đơn & Thanh toán để xem chi tiết.
  • Số tên miền đang chờ xác minh. Xác minh tên miền bằng cách nhấp vào liên kết mục Quản lý tên miền.
  • Số người dùng bị chặn đăng nhập do đăng nhập sai nhiều lần. Truy cập Quản lý người dùng bị khoá để xem chi tiết.

Hoạt động đăng nhập

Với biểu đồ số tổng số thành viên đăng nhập theo ngày, quản trị viên có thể biết được số lượt thành viên đăng nhập vào tài khoản của mình trên các ứng dụng, website bằng cách sử dụng Locker.

Trục tung của biểu đồ thể hiện số thành viên đăng nhập bằng Locker, còn trục hoành của biểu đồ thể hiện ngày tháng năm đăng nhập của 8 ngày gần nhất.

Hoặc bạn cũng có thể xem chi tiết đăng nhập của hôm nay, hôm qua, 7 ngày gần đây, tháng này, 30 ngày gần đây, tháng trước hoặc tùy chỉnh theo ý muốn bằng cách chọn ngày bắt đầu và kết thúc trong bộ lọc phía trên biểu đồ.

Qua đó, đánh giá được tình trạng sử dụng trình quản lý mật khẩu của nhân viên và đưa ra các kế hoạch điều chỉnh, khắc phục phù hợp để nâng cao bảo mật cho doanh nghiệp.

Bảo mật mật khẩu

Notion image

Mục Bảo mật mật khẩu cho biết tình trạng sử dụng mật khẩu yếu, mật khẩu bị lộ của các thành viên trong gói của bạn. Chẳng hạn như số lượng thành viên sử dụng master password yếu, số lượng thành viên có nhiều hơn 10 mật khẩu yếu hay số lượng thành viên có ít nhất 1 tài khoản bị lộ.

Qua đó, bạn có thể biết được thành viên nào đang có điểm bảo mật kém để đưa ra các cảnh báo và xử lý kịp thời, ngăn chặn nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu, nhất là trong thời kỳ lộ lọt dữ liệu do sử dụng mật khẩu yếu ngày càng nhiều.

Ngoài ra, bạn có thể thấy được số thành viên bị khóa vì đăng nhập sai nhiều lần trong mục này.

 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi