Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Password Manager Locker for Business Plans & Billing Management Thay đổi phương thức thanh toán
Vietnamese English
Thay đổi phương thức thanh toán

Bạn chỉ có thể chọn một liên hệ thanh toán cho gói Locker cho doanh nghiệp của mình.

Ai có thể thay đổi phương thức thanh toán trong gói Locker cho doanh nghiệp?

Tất cả Quản trị viên cấp cao trong gói của bạn đều có thể thay đổi phương thức thanh toán.

Hướng dẫn thay đổi phương thức thanh toán trong gói Locker cho doanh nghiệp

Thêm phương thức thanh toán

Để thêm phương thức thanh toán của bạn, hãy thực hiện các bước sau đây:

  1. Để bắt đầu hãy đăng nhập tài khoản của bạn trên Enterprise.locker.io.
  1. Tại thanh điều hướng bên trái màn hình, chọn Cài đặt ⇒ Chọn Phương thức thanh toán.
 
  1. Tại biểu mẫu Thêm thẻ thanh toán mới của Locker, hãy thêm chi tiết thông tin thẻ thanh toán của bạn như Họ và tên chủ thẻ, Số thẻ, Ngày hết hạn, Số CVV. Lưu ý, thẻ được thêm phải là thẻ thanh toán quốc tế, chẳng hạn như: Visa, MasterCard, American Express, Discover,...
 

4. Sau đó chọn Lưu.

Thay đổi phương thức thanh toán

  1. Để thay đổi thẻ thanh toán mặc định trong trường hợp có nhiều thẻ thanh toán, tại màn hình Phương thức thanh toán, hãy chọn chấm tròn nhỏ bên trái thẻ mà bạn muốn chọn.
 
  1. Sau đó, một cửa sổ nhỏ sẽ xuất hiện để xác nhận lại thay đổi của bạn, chọn Ok.
 
  1. Quá trình thay đổi phương thức thanh toán mặc định sẽ hoàn tất khi hệ thống thông báo cập nhật phương thức thanh toán thành công. Khi đó, dòng chữ ngắn Thẻ thanh toán mặc định sẽ xuất hiện bên dưới thẻ mà bạn đã chọn.

 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi