Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Password Manager Locker for Business Plans & Billing Management Quản lý thanh toán trong Locker cho doanh nghiệp
Vietnamese English
Quản lý thanh toán trong Locker cho doanh nghiệp

Ai có thể quản lý chi tiết thanh toán?

Là Quản trị viên cấp cao, bạn có thể tìm thấy mọi thông tin mình cần về thanh toán trong mục Cài đặt của Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Mục Cài đặt sẽ hiển thị các thông tin về gói Locker cho doanh nghiệp của bạn, thông tin thanh toán, cũng như lịch sử thanh toán. Đồng thời, bạn cũng có thể thay đổi gói thanh toán Locker cho doanh nghiệp của mình tại đây.

Riêng Quản trị viên chỉ có quyền Tải xuống hoá đơn thanh toán và Xem thay đổi thành viên.

Hướng dẫn quản lý chi tiết thanh toán

Quản lý chi tiết thanh toán gồm có 5 mục. Thông qua 5 mục này, Quản trị viên cấp cao và Quản trị viên có thể quản lý và thực hiện các hoạt động liên quan đến thanh toán:

1. Tổng quan

Notion image

Tại mục Tổng quan, bạn có thể xem thông tin gói Locker mà hiện tại doanh nghiệp đang sử dụng và hoá đơn thanh toán sắp tới, bao gồm thời gian gia hạn gói là khi nào cùng với số tiền cần thanh toán là bao nhiêu.

Đồng thời, tại Gói của bạn, bạn có thể thực hiện đổi gói nếu có nhu cầu.

Bạn có thể chọn thanh toán theo tháng hoặc theo năm:

  • Theo tháng: Bạn sẽ nhận được hoá đơn thanh toán hàng tháng vào trước ngày bạn nhận được hoá đơn đầu tiên 1 ngày. Ngày này không nhất thiết phải là ngày đầu tiên của hàng tháng. Gói thanh toán tháng của Locker cho doanh nghiệp sẽ có mức giá 8$/người/ tháng.
  • Theo năm: Bạn sẽ nhận được hoá đơn thanh toán hàng năm vào trước ngày bạn nhận được hoá đơn đầu tiên 1 ngày. Gói thanh toán năm của Locker cho doanh nghiệp sẽ có mức giá ưu đãi 5$/người/ tháng.

Tìm hiểu thêm về Thay đổi gói thanh toán trong Locker cho doanh nghiệp

2. Lịch sử

Notion image

Để xem các hoá đơn thanh toán trước đó, hãy nhấp vào mục Lịch sử. Bạn sẽ thấy danh sách tất cả hoá đơn, bao gồm cả đã thanh toán và chưa thanh toán. Để xem chi tiết hoá đơn, hãy nhấp vào đường link xem hoá đơn bạn muốn và chọn Tải xuống nếu muốn tải hoá đơn về máy.

Tìm hiểu thêm về Quản lý lịch sử thanh toán trong Locker cho doanh nghiệp

3. Thay đổi thành viên

Notion image

Tại mục Thay đổi thành viên sẽ hiển thị những thay đổi về thành viên có ảnh hưởng đến hoá đơn thanh toán gói Locker cho doanh nghiệp của bạn, chẳng hạn như thêm thành viên mới hoặc đánh dấu thành viên bị vô hiệu hoá tài khoản.

Bạn có thể theo dõi chi tiết người dùng, hành động thực hiện và thời gian tương ứng tại đây.

Tìm hiểu thêm về Quản lý thay đổi thành viên trong Locker cho doanh nghiệp

4. Phương thức thanh toán

Notion image

Trang này cho phép bạn thêm các phương thức thanh toán cho gói Locker cho doanh nghiệp của bạn. Bạn có thể thanh toán bằng thẻ Visa, MasterCard, Discover, American Express,... và hoàn toàn có thể yên tâm khi thực hiện giao dịch. Bởi Locker sử dụng Stripe - một trong những cổng thanh toán hàng đầu hiện nay cho quá trình giao dịch mà không hề lưu lại thông tin của bạn.

Để thêm phương thức thanh toán hãy cập nhật chi tiết thẻ mới vào biểu mẫu có sẵn. Để tự động sử dụng thẻ cho các khoản thanh toán trong tương lai, hãy nhấp vào thẻ đó.

Tìm hiểu thêm về Thay đổi phương thức thanh toán trong Locker cho doanh nghiệp

5. Địa chỉ thanh toán

Mục Địa chỉ thanh toán cho phép bạn thêm email thanh toán và địa chỉ thanh toán cho hoá đơn thanh toán gói Locker cho doanh nghiệp của bạn.

Thông tin hoá đơn thanh toán hàng tháng/năm sẽ được gửi về email được bạn thêm làm thông tin liên hệ. Bạn có thêm hoặc thay đổi email thanh toán tại mục Thông tin liên hệ.

Notion image

Ngoài ra, bạn cũng có thể tùy chỉnh các thông tin trong hoá đơn, chẳng hạn như tên công ty hoặc địa chỉ thanh toán tại mục Địa chỉ thanh toán. Thông tin của bạn sẽ được áp dụng cho tất cả các hoá đơn kể từ khi được Lưu.

Notion image

Tìm hiểu thêm về Quản lý địa chỉ thanh toán trong Locker cho doanh nghiệp

 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi