Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Password Manager Locker for Business Plans & Billing Management Quản lý địa chỉ thanh toán
Vietnamese English
Quản lý địa chỉ thanh toán

Thông tin liên hệ và Địa chỉ thanh toán của gói Locker cho doanh nghiệp của bạn sẽ được lưu trữ chi tiết trong phần Địa chỉ thanh toán, giúp bạn dễ dàng kiểm tra và chỉnh sửa.

Ai có thể quản lý địa chỉ thanh toán trong gói Locker cho doanh nghiệp?

Tất cả Quản trị viên cấp cao trong gói Locker cho doanh nghiệp của bạn đều có thể thay đổi thêm và chỉnh sửa Địa chỉ thanh toán.

Hướng dẫn quản lý địa chỉ thanh toán

Thông tin liên hệ

Theo mặc định, thông tin hoá đơn thanh toán sẽ được gửi đến email của người đăng ký gói Locker cho doanh nghiệp. Để thay đổi người nhận thông tin hóa đơn:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Locker cho doanh nghiệp của bạn.
  1. Chọn mục Cài đặt tại thanh điều hướng bên trái màn hình, tiếp tục chọn Địa chỉ thanh toán.
  1. Tại phần Thông tin liên hệ, chọn Thêm email thanh toán.
  1. Cửa sổ thêm email thanh toán sẽ tự động hiện lên. Tại đây, hãy nhập địa chỉ email mà bạn muốn gửi hoá đơn thanh toán gói Locker cho doanh nghiệp trong tương lai.
  1. Chọn Thêm để lưu.

Địa chỉ thanh toán

Địa chỉ thanh toán là các thông tin được điền vào hoá đơn thanh toán gói Locker cho doanh nghiệp của bạn, bao gồm: Tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, quốc gia và mã bưu chính. Bạn có thể thay đổi tên công ty của mình bao nhiêu lần tùy thích. Tuy nhiên, bạn không thể chọn tên đã được sử dụng bởi gói Locker cho doanh nghiệp khác.

Để thêm địa chỉ thanh toán cho gói Locker cho doanh nghiệp của bạn:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Locker cho doanh nghiệp của bạn.
  1. Chọn mục Cài đặt tại thanh điều hướng bên trái màn hình, tiếp tục chọn Địa chỉ thanh toán.
Notion image
  1. Tại phần Địa chỉ thanh toán, chọn Chỉnh sửa.
  1. Nhập thông tin tên công ty và địa chỉ vào các trường tương ứng.
Notion image
  1. Chọn Lưu để hoàn tất quá trình thêm thông tin địa chỉ thanh toán.
 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi