Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Password Manager Locker for Business Plans & Billing Management Quản lý lịch sử thanh toán
Vietnamese English
Quản lý lịch sử thanh toán

Trong Locker cho doanh nghiệp, mọi giao dịch thanh toán của bạn đều được lưu lại giúp doanh nghiệp dễ dàng theo dõi và quản lý.

Ai là người có thể quản lý các lịch sử thanh toán?

Quản trị viên và quản trị viên cao cấp là những người có quyền xem và quản lý lịch sử thanh toán của doanh nghiệp.

Hướng dẫn cách quản lý lịch sử thanh toán

Để quản lý lịch sử thanh toán bạn truy cập vào Cài đặt từ thanh công cụ bên trái màn hình. Sau khi mục hóa đơn hiển thị trên màn hình chính bạn chọn phần Lịch sử để xem toàn bộ những giao dịch đã thực hiện.

Notion image

Mỗi hóa đơn đều có thông tin về ngày xuất hóa đơn, trạng thái của hóa đơn (đã thanh toán hoặc chưa thanh toán) để bạn dễ dàng tìm kiếm. Khi nhấp chuột vào đường link hóa đơn bạn có thể xem trực tiếp file hóa đơn dạng pdf mà không cần tải về thiết bị của mình. Nếu bạn muốn tải hóa đơn, nhấp chuột vào mũi tên Tải xuống.

 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi