Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Password Manager Locker for Business Plans & Billing Management Chính sách thanh toán minh bạch trong Locker cho doanh nghiệp
Vietnamese English
Chính sách thanh toán minh bạch trong Locker cho doanh nghiệp

Trong Locker cho doanh nghiệp, việc tính toán hóa đơn cho từng doanh nghiệp đều dựa theo chính sách rất rõ ràng. Điều này khiến cho người quản lý doanh nghiệp có thể quản lý chi phí và thực hiện thanh toán cho Locker cho doanh nghiệp một cách dễ dàng và hiệu quả hơn.

Cách tính hóa đơn

Khi mua gói Locker cho doanh nghiệp bạn sẽ thực hiện chọn số lượng người dùng và thanh toán trước cho chu kỳ tiếp theo tùy thuộc vào gói tháng hoặc gói năm mà doanh nghiệp lựa chọn

Ngày bắt đầu chu kỳ được tính là ngày bạn thanh toán lần đầu tiên.

Khi thêm người dùng vào giữa chu kỳ

Đối với gói tháng

Vào cuối tháng, người dùng được thêm vào doanh nghiệp ở giữa chu kỳ sẽ được tính chi phí từ ngày thêm đến cuối tháng. Những thành viên này cũng sẽ được cộng vào số lượng thành viên của doanh nghiệp tháng sau đó.

Ví dụ: Ngày 1 của chu kỳ có 10 người dùng. Ngày 12 của chu kỳ thêm 5 người dùng. Vậy vào ngày 30 của chu kỳ 1, doanh nghiệp sẽ thực hiện:

  • Trả tiền cho 5 người dùng trong chu kỳ 1 (số tiền tính từ ngày 12 tới ngày 30, chia theo tỉ lệ).
  • Trả tiền cho 15 người dùng trong chu kỳ 2.
  • Bạn sẽ nhận được một hóa đơn tổng hợp cho việc thanh toán.

Đối với gói năm

Việc tính tiền và thanh toán cho những người dùng được thêm mới được thực hiện vào cuối ngày ngày đồng thời hóa đơn cũng được gửi vào cuối ngày.

Ví dụ: Ngày 1 của chu kỳ có 10 người dùng. Ngày thứ 125, thêm 1 người dùng vào lúc 4h sáng, 2 người dùng vào lúc 15h.

Vậy vào lúc 16h30 ngày thứ 125, số tiền và hóa đơn thanh toán cho 3 người dùng được thêm mới trong ngày sẽ được gửi đến bạn.

Số tiền = 3 x [đơn giá năm/365 x (365-125)]

Vào ngày thứ 365 của chu kỳ, số lượng thành viên gia hạn cho chu kỳ tiếp theo là 13. Bạn sẽ thực hiện thanh toán và nhận được hóa đơn.

Lưu ý:

- Khi tài khoản của người dùng ở trạng thái joined/confirmed lúc đó bạn mới thực hiện thanh toán. Khi bạn gửi lời mời nhưng thành viên chưa xác nhận thì bạn chưa cần thanh toán cho thành viên này (không bị trừ với Người dùng doanh nghiệp đã được mua sẵn ở lần đầu).

Khi xóa hoặc vô hiệu hóa tài khoản thành viên, cập nhật hóa đơn vào chu kỳ sau đó

Ví dụ:

Ngày 1 của chu kỳ 1 có 10 thành viên.

Ngày 17 bạn thực hiện vô hiệu hóa/xóa 1 người.

Vậy ngày 30 của chu kỳ 1 cập nhật và tính hóa đơn cho chu kỳ 2 với 9 người dùng.

Vừa thêm mới thành viên đồng thời thực hiện xóa thành viên

Áp dụng 2 quy tắc đối với gói tháng và gói năm như trên.

Ví dụ 1 (Đối với gói tháng)

Ngày 1: Bạn thực hiện thanh toán cho 10 thành viên.

Ngày 5: Bạn thêm mới 3 thành viên.

Ngày 12: Xóa 2 thành viên.

Ngày 25: Thêm 4 thành viên vào doanh nghiệp.

Ngày 30: (1) Số lượng thành viên cần thanh toán chi phí nợ chu kỳ 1: 3+4 = 7 thành viên.

(2) Số lượng thành viên được lên hóa đơn ở đầu chu kỳ 3: (10+3+4)-2 = 15 thành viên. Tổng số tiền cần thanh toán sẽ là tổng (1)+ (2).

Ví dụ 2 (Đối với gói năm)

Ngày 1: Thanh toán cho 10 thành viên.

Ngày 5: Thêm 3 thành viên vào doanh nghiệp.

Số lượng thành viên cần thanh toán chi phí vào cuối ngày 5 là 3 thành viên.

Ngày 100: Vô hiệu hóa 7 thành viên.

Ngày 300: Thêm 2 thành viên vào doanh nghiệp.

Số lượng thành viên cần thanh toán chi phí vào cuối ngày 300 là 2 thành viên.

Ngày 365:

Số lượng thành viên được lên hóa đơn ở đầu chu kỳ tiếp theo: (10+3+2)-7 = 8 thành viên.

 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi