Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Password Manager Locker for Business Security Policy Management Cách thiết lập chính sách mật khẩu trong Locker cho doanh nghiệp
Vietnamese English
Cách thiết lập chính sách mật khẩu trong Locker cho doanh nghiệp

Trong Locker cho doanh nghiệp, bạn có thể thiết lập các chính sách về mật khẩu để nâng cao hiệu quả bảo mật cho các thành viên cũng như cho chính doanh nghiệp.

Để thiết lập chính sách mật khẩu:

Bước 1: Tại thanh công cụ bên trái màn hình chọn Chính sách.

Bước 2: Chính sách mật khẩu sẽ hiển thị trên giao diện màn hình.

Trong chính sách mật khẩu bạn có thể kích hoạt yêu cầu mật khẩu yêu cầu về Master Password.

Yêu cầu mật khẩu

Để kích hoạt yêu cầu mật khẩu bạn chọn nút trượt bên cạnh. Yêu cầu mật khẩu hiện ra.

Bạn có thể tùy ý điều chỉnh độ dài tối thiểu của mật khẩu bằng cách điều chỉnh thanh trượt đến số ký tự bạn mong muốn. Về độ phức tạp của mật khẩu, bạn có thể yêu cầu các thành viên đáp ứng tất cả các tiêu chí hoặc một vài tiêu chí bằng cách tích vào ô vuông tương ứng.

Sau khi hoàn thành các yêu cầu về mật khẩu bạn chọn Lưu.

Yêu cầu Master Password

Để kích hoạt yêu cầu Master Password bạn cũng chọn nút trượt bên cạnh. Yêu cầu về Master Password hiện ra.

Tương tự với yêu cầu mật khẩu, bạn cũng có thể yêu cầu các tiêu chí về độ dài, độ phức tạp tùy theo ý mình. Sau khi hoàn thành yêu cầu về Master Password bạn chọn Lưu.

Bước 3: Bạn có thể bật tắt các yêu cầu bằng cách sử dụng nút trượt bên cạnh.

Bước 4: Để chỉnh sửa các yêu cầu chính sách đăng nhập bạn chọn Chỉnh sửa bên dưới mỗi yêu cầu và thực hiện các thay đổi cần thiết.

 
 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi