Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Password Manager Locker for Business User Management Chỉ định vai trò của thành viên trong Locker cho doanh nghiệp
Vietnamese English
Chỉ định vai trò của thành viên trong Locker cho doanh nghiệp

Trong Locker Business có 3 vai trò theo thứ tự về quyền hạn là Primary Admin, Admin và người dùng doanh nghiệp. Các vai trò này có thể được thay đổi khi cơ cấu doanh nghiệp có sự thay đổi.

Ai có quyền chỉ định vai trò của thành viên?

Primary Admin và Admin là những người có quyền chỉ định vai trò của thành viên.

Hướng dẫn chỉ định vai trò của thành viên trong Locker cho doanh nghiệp

Dưới đây là cách chỉ định vai trò của thành viên trong Locker cho doanh nghiệp:

Bước 1: Chọn Người dùng (User) bên thanh công cụ bên trái màn hình.

Notion image

Bước 2: Danh sách thành viên hiện ra. Trong bảng xuất hiện thông tin các thành viên tương ứng bao gồm tên, trạng thái, vai trò, nhóm, điểm bảo mật và thời gian tham gia. Nhấp chuột vào mũi tên ở cột vai trò ở thành viên mà bạn muốn thay đổi vai trò.

Bước 3: Chỉ định vai trò của thành viên như bạn mong muốn. Ví dụ, thay đổi vai trò của thanh viên từ Thành viên thành Admin hoặc ngược lại.

Notion image

 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi