Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Password Manager Locker for Business User Management Quản lý lời mời và yêu cầu tham gia tổ chức trong Locker cho doanh nghiệp
Vietnamese English
Quản lý lời mời và yêu cầu tham gia tổ chức trong Locker cho doanh nghiệp

Để đảm bảo an toàn bảo mật cho doanh nghiệp sử dụng Locker chỉ những người dùng chấp nhận lời mời và gửi yêu cầu được phê duyệt mới trở thành thành viên.

Ai có quyền quản lý lời mời và yêu cầu tham gia tổ chức?

Trong Locker cho doanh nghiệp, Quản trị viên cấp cao và Quản trị viên có quyền quản lý lời mời và yêu cầu tham gia của người dùng.

Hướng dẫn cách quản lý lời mời và yêu cầu tham gia tổ chức

1. Thông qua Dashboard

Bạn có thể dễ dàng theo dõi, quản lý việc mời thành viên và phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu tham gia doanh nghiệp bằng cách thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bạn truy cập Dashboard từ thanh công cụ bên trái màn hình.

Notion image

Trong biểu đồ tròn, các thành viên được thống kê theo ba tiêu chí: đã xác nhận, đã yêu cầu, đã mời. Thông qua biểu đồ này, bạn có thể theo dõi số lượng theo dõi số lời mời, số lượt yêu cầu và số lượt đã chấp nhận.

Bên phải bảng thống kê số lượt mời, số lượt đã chấp nhận và yêu cầu tham gia doanh nghiệp là mục Tin mới. Tại đây bạn có thể biết được có bao nhiêu yêu cầu tham gia tổ chức và quản lý các yêu cầu này.

Notion image

Để thực hiện phê duyệt hoặc từ chối những lời mời yêu cầu tham gia tổ chức, tại mục đầu tiên của tin mới bạn chọn Quản lý yêu cầu.

2. Thông qua mục Thành viên

Ngoài sử dụng Dashboard bạn cũng có thể quản lý lời mời và yêu cầu tham gia tổ chức bằng việc sử dụng mục Thành viên. Để quản lý lời mời và yêu cầu tham gia tổ chức từ mục thành viên bạn thực hiện:

Truy cập vào mục thành viên từ thanh công cụ bên trái màn hình.

Bạn nhấp chuột vào mục Lời mời. Tại đây danh sách các thành viên đã được gửi lời mời tham gia nhưng chưa chấp nhận hiện ra trên màn hình chính.

Notion image

Bạn có thể thực hiện xóa lời mời hoặc mời lại thành viên tham gia doanh nghiệp tương tự như cách mời lại thành viên từ mục Dashboard.

 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi