Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Password Manager Locker for Business User Management Chuyển đổi trạng thái thành viên
Vietnamese English
Chuyển đổi trạng thái thành viên

Tình trạng tài khoản của các thành viên trong gói Locker cho doanh nghiệp của bạn sẽ được hệ thống tự động cập nhật và chuyển trạng thái sau khi các chức năng: Mời thành viên, Chấp nhận lời mời, Yêu cầu tham gia được thực hiện. Qua đó giúp Quản trị viên và Quản trị viên cấp cao theo dõi và nắm được trạng thái tài khoản của các thành viên để có những biện pháp điều chỉnh phù hợp.

Các trạng thái chuyển đổi thành viên trong Locker cho doanh nghiệp gồm có:

Trạng thái Invited

Trạng thái Invited sẽ được thiết lập ngay sau khi Quản trị viên cấp cao và Quản trị viên thực hiện thành công hoạt động Mời thành viên tham gia vào Locker. Lúc này, danh sách những người được mời sẽ hiển thị trạng thái Invited trong cột Status trong mục Lời mời tại mục Thành viên trong thanh điều hướng bên trái màn hình.

Notion image

Trạng thái Confirmed

Sau khi người dùng được Quản trị viên cấp cao hoặc Quản trị viên mời tham gia vào Locker cho doanh nghiệp, nếu chấp nhận lời mời, trạng thái tài khoản người dùng sẽ được chuyển từ Invited sang Confirmed. Khi trạng thái Confirmed được thiết lập, lúc này người dùng có thể bắt đầu hoạt động với tư cách một thành viên trong Locker.

Trạng thái Confirmed sẽ hiển thị trong cột Status với những thành viên đã tham gia vào gói Locker cho doanh nghiệp trong mục Hoạt động của Thành viên.

Notion image

Trạng thái Requested

Khi Quản trị viên hoặc Quản trị viên cấp cao thêm tên miền mới vào Locker cho doanh nghiệp: Trong trường hợp phê duyệt thủ công, những email có đuôi là tên miền được thêm sau khi đăng ký tài khoản Locker cá nhân thành công thì hệ thống sẽ gửi email yêu cầu tham gia Locker cho doanh nghiệp đến Quản trị viên/Quản trị viên cấp cao để Quản trị viên/Quản trị viên cấp cao phê duyệt yêu cầu tham gia của người dùng đó. Lúc này tài khoản người dùng sẽ ở trạng thái Requested.

Trạng thái Blocked Users

Trạng thái Blocked Users xuất hiện khi có người dùng đăng nhập không thành công vào Locker nhiều lần. Tuỳ theo chính sách Chặn đăng nhập không thành công được Quản trị viên cấp cao/Quản trị viên thiết lập trong mục Chính sách mà tài khoản người dùng sẽ bị chặn trong 5 phút, 30 phút, 1 giờ, 12 giờ,... Trạng thái Blocked Users giúp Quản trị viên cấp cao/Quản trị viên giám sát được các nỗ lực đăng nhập đáng ngờ, từ đó có các hành động cần thiết để bảo vệ doanh nghiệp của mình.

Trạng thái Blocked Users sẽ hiển thị trong cột Status tại mục Bị chặn đăng nhập của Thành viên.

Tìm hiểu thêm về Vô hiệu hoá tài khoản của thành viên trong Locker cho doanh nghiệp

Tìm hiểu thêm về Kích hoạt lại tài khoản thành viên đã bị vô hiệu hóa trong Locker cho doanh nghiệp

 
 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi