Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Password Manager Giới thiệu chung
Vietnamese English
Giới thiệu chung

Trình quản lý mật khẩu Locker

Trình quản lý mật khẩu là sản phẩm đầu tiên của Locker. Trình quản lý mật khẩu Locker cung cấp các công cụ để quản lý và bảo mật mật khẩu cùng các dữ liệu bí mật khác một cách hiệu quả, đồng thời đơn giản hóa cuộc sống trực tuyến của bạn với dịch vụ tự động điền và nhiều tính năng bổ sung khác.

Sản phẩm mã nguồn mở

Locker mã nguồn mở cho phép bất kỳ ai truy cập, thay đổi và nâng cao mã nguồn của sản phẩm. Chúng tôi khuyến khích sự tham gia của cộng đồng và trân trọng những phản hồi từ người dùng để liên tục cải tiến và hoàn thiện ứng dụng.

Xem thêm về Locker trên GitHub

 

Tất cả sản phẩm Locker nằm trong một phần mềm cho phép người dùng đăng ký và quản lý một tài khoản duy nhất để tận dụng mọi dịch vụ trên. Đăng ký ngay để khám phá những gì Locker cung cấp!

Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi