Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Password Manager Vault Management Item Management Các loại mục trong Locker
Vietnamese English
Các loại mục trong Locker

Có năm loại mục có thể được lưu trữ trong Locker vault, bao gồm Mật khẩu, Ghi chú, Thẻ, Sao lưu tiền điện tử và Định danh.

Mật khẩu

Với mật khẩu, bạn có thể lưu trữ thông tin đăng nhập bao gồm email/tên người dùng và mật khẩu cho các tài khoản trực tuyến của mình. Bạn cũng có thể nhập URL cho các thông tin đăng nhập của mình để tự động điền mỗi khi bạn đăng nhập.

Notion image

Ghi chú

Ghi chú cho phép bạn nhập bất kỳ thông tin bí mật nào.

Notion image

Thẻ

Bạn có thể lưu trữ thông tin thanh toán của mình một cách an toàn trong danh mục này và tự động điền chỉ bằng một cú nhấp chuột để thanh toán.

Notion image

Sao lưu tiền điện tử

Sao lưu tiền điện tử bao gồm các trường như tên người dùng, mật khẩu, ứng dụng ví, khóa riêng tư, seed phrase để giúp lưu trữ thông tin ví tiền điện tử của bạn an toàn hơn.

Notion image

Định danh

Lưu thông tin cá nhân như tên, email, số nhận dạng, địa chỉ, v.v. để dễ dàng điền vào bất cứ khi nào bạn cần.

Notion image

 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi