Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Whitepaper Security Fundamentals Thuật toán mã hóa AES-256-CBC
Vietnamese English
Thuật toán mã hóa AES-256-CBC

AES-256-CBC (Cipher Block Chaining), thuật toán được sử dụng để mã hóa dữ liệu người dùng, là một mật mã tiêu chuẩn và được triển khai bởi chính phủ Hoa Kỳ và các cơ quan chính phủ khác trên toàn thế giới để bảo vệ dữ liệu tối mật. Với việc triển khai đúng cách và Khóa mã hóa đủ mạnh (từ Mật khẩu chính của người dùng), thuật toán AES-256-CBC được đánh giá là không thể bị phá vỡ.

Notion image
Notion image

AES-256-CBC là hệ thống mã hóa sử dụng thông số AES, khóa KK dài 256 bit và ở chế độ hoạt động CBC. Dữ liệu đầu vào được mở rộng và chia thành các khối có độ dài cố định PiP_i, trong đó

 1. Với khối P1P_1, thực hiện phép XORXOR với P1P_1 và vector khởi tạo VIVI:
  1. PP1=P1VI{PP}_1=P_1⊕VI

 1. Mã hóa kết quả PP1{PP}_1 từ bước 1 bằng AESAES với khóa KK:
  1. C1=AESE(PP1,K)C_1=AES_E({PP}_1, K)

 1. Từ khối P2P_2 trở đi, PiP_i sẽ được XORXOR với kết quả mã hóa của khối trước:
  1. PPi=PiCi1{PP}_i=P_i⊕C_{i-1}

   Ci=AESE(PPi,K)C_i=AES_E({PP}_i, K)

 1. Các khối mã hóa CiC_i sẽ ghép lại với nhau thành dữ liệu mã hóa cuối cùng:
  1. C=C1C2...C=C_1||C_2||...

Quy trình giải mã sẽ diễn ra theo chiều ngược lại, dữ liệu đã được mã hóa CC được chia thành các khối CiC_i.

 1. Giải mã khối C1C_1 bằng AESAES với khóa KK:
  1. PP1=AESD(C1,K){PP}_1=AES_D(C_1, K)

 1. Thực hiện XORXOR với PP1{PP}_1 và vector khởi tạo VIVI để thu hồi khối dữ liệu gốc P1P_1:
  1. P1=PP1VI{P}_1={PP}_1⊕VI

 1. Từ khối C2C_2 trở đi, PPi{PP}_i sẽ được XORXOR với dữ liệu đã được giải mã của khối trước:
  1. PPi=AESD(Ci,K){PP}_i=AES_D(C_i,K)

   Pi=PPiCi1P_i={PP_i}⊕C_{i-1}

 1. Các khối dữ liệu đã giải mã PiP_i ghép lại với nhau để tái tạo thành dữ liệu gốc:
  1. P=P1P2...P=P_1||P_2||...

 
 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi