Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Whitepaper Security Fundamentals Khóa mã hóa
Vietnamese English
Khóa mã hóa

Một thành phần khác của quy trình Quy trình dẫn xuất khóa 2 bí mật, Khóa mã hóa (Encryption Key), được khởi tạo khi người dùng tạo tài khoản Locker. Không giống như Mật khẩu chính chỉ có một và được ghi nhớ bởi người dùng, có rất nhiều Khóa mã hóa được tạo ra và sử dụng trong các quy trình mã hóa và giải mã dữ liệu khi muốn truy cập thông tin cũng như sao lưu trên máy chủ Locker. Mối quan hệ tương hỗ, vừa tách biệt vừa kết hợp của Khóa mã hóa và Mật khẩu chính đảm bảo tính độc lập và độ bảo mật an toàn cao cho các dữ liệu cũng như các khóa bí mật.

 

Trong hình dưới ví dụ một khóa mã hóa được tạo.

Notion image

 
 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi