Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Whitepaper Security Fundamentals Hàm băm
Vietnamese English
Hàm băm

Một hàm băm bảo mật là một thuật toán ánh xạ dữ liệu với kích cỡ bất kỳ tới một mảng bit với kích cỡ cố định. Hàm băm là thuật toán một chiều, khiến cho việc đảo ngược phép tính của nó trở nên phi thực tiễn để tính toán được dữ liệu đầu vào tương ứng với giá trị băm mong muốn. Vì vậy, trong mật mã học và an ninh thông tin, hàm băm được sử dụng để chứng thực tính toàn diện của dữ liệu, sinh và xác nhận chữ ký điện tử, định danh cho dữ liệu,…

Locker sử dụng hàm băm SHA-256 cho toàn bộ các hoạt động băm của hệ thống. SHA-256 (Secure Hash Algorithm 256) là một nhánh thuộc nhóm SHA-2 - một nhóm các hàm băm an toàn được thiết kế bởi Cục An ninh Trung ương (NSA) Hoa Kỳ vào năm 2001. Nó là một hàm băm bảo mật có kết quả đầu ra dài 256 bit gần như là duy nhất và không thể bị đảo ngược. SHA-256 không quá phức tạp hơn các hàm băm SHA-1 của thế hệ trước, nhưng cho tới nay các khóa 256 bit của SHA-256 vẫn chưa bị phá giải.

 
 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi