Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Whitepaper Security Fundamentals Kho dữ liệu bí mật
Vietnamese English
Kho dữ liệu bí mật

Kho dữ liệu bí mật hay Vault là nơi lưu trữ tất cả dữ liệu đã được mã hóa của người dùng tại máy chủ Locker. Tất cả dữ liệu tại đây không thể giải mã và không thể đọc được nếu không có Master Password của người dùng sở hữu kho đó. Điều đó có nghĩa là kể cả những nhà phát triển Locker cũng không thể truy cập được những dữ liệu này.

Hiện tại Vault đang chấp nhận lưu trữ những loại dữ liệu sau:

  • Thông tin đăng nhập gồm email, username, password
  • Ghi chú bí mật
  • Thông tin thẻ tín dụng
  • Thông tin định danh người dùng
  • Ví crypto
 
 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi