Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Whitepaper Security Fundamentals Mã hóa không thông tin
Vietnamese English
Mã hóa không thông tin

Bằng chứng không kèm thông tin (Zero-Knowledge Proof) là một phương thức để một bên A (bên chứng thực) chứng minh cho một bên B (bên xác minh) rằng một phát biểu của bên A là đúng mà không cần phải cung cấp cho bên B phát biểu đó.

Khái niệm này mở rộng ra Mã hóa không thông tin (Zero-Knowledge Encryption), trong đó người dùng xác minh danh tính với một máy chủ hoặc lưu trữ dữ liệu đã mã hóa trên nó mà không cần phải cung cấp mật khẩu hay bất kì khóa mã hóa nào. Vì vậy, chỉ có duy nhất người dùng mới có truy cập dữ liệu của họ.

Locker không thể biết được hay truy xuất mật khẩu hay bất cứ thông tin bí mật nào của người dùng. Tất cả dữ liệu được đảm bảo an toàn bằng thuật toán mã hóa đầu cuối thông qua email cá nhân và Mật khẩu chính của người dùng. Locker không lưu trữ và không thể truy cập Mật khẩu chính hoặc các khóa bảo mật của người dùng.

 
 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi