Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Password Manager General Features Autofill Tự động điền OTP cho tài khoản trực tuyến
Vietnamese English
Tự động điền OTP cho tài khoản trực tuyến

Thiết lập Xác thực 2 yếu tố với Locker giúp bạn tạo thêm một lớp bảo mật cho tài khoản trực tuyến của mình. Sau đó, bạn có thể tự động điền TOTP khi đăng nhập vào các trang web và ứng dụng một cách đơn giản và nhanh chóng.

Trước tiên, bạn cần thiết lập 2FA cho tài khoản của mình hoặc liên kết tài khoản của bạn với OTP hiện có. Tim hiểu thêm ở đây.

Tự động điền TOTP từ Tiện ích mở rộng

Từ tiện ích mở rộng Locker, bạn có thể tự động điền TOTP cùng với thông tin đăng nhập cho bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào.

 1. Truy cập trang web bạn muốn đăng nhập.
 1. Locker sẽ tự động điền thông tin đăng nhập của bạn. Xem thêm về tự động điền thông tin đăng nhập từ Tiện ích mở rộng.
 1. Ở màn Xác thực 2 yếu tố, Locker tự động phát hiện TOTP đã được liên kết với thông tin đăng nhập của bạn và tự động điền. Bạn sẽ được xác thực thành công. Dưới đây hiển thị một ví dụ về xác thực trên GitHub.
Notion image

Nếu bạn đã tạo 2FA cho tài khoản, nhưng chưa liên kết với thông tin đăng nhập của mình, mã này sẽ không được tự động điền vào ô. Trong trường hợp này, bạn có thể nhấp vào biểu tượng Locker bên trong trường nhập TOTP, sau đó cuộn xuống để chọn đúng TOTP cho trang web đang đăng nhập.

Notion image

Tự động điền TOTP trên thiết bị di động

Từ ứng dụng di động Locker, bạn có thể tự động điền TOTP cùng với thông tin đăng nhập cho bất kỳ trang web hoặc ứng dụng nào trên điện thoại của mình.

Trên ứng dụng iOS

 1. Mở trang web hoặc ứng dụng mà bạn muốn đăng nhập.
 1. Nhấn vào trường nhập email và nhấn vào gợi ý Locker xuất hiện trên bàn phím. Locker sẽ tự động điền thông tin đăng nhập của bạn.
  1. Xem thêm về tự động điền trên ứng dụng di động iOS.

 1. Sau khi bạn đăng nhập, TOTP được liên kết với tài khoản của bạn sẽ được lưu trong bộ nhớ tạm.
 1. Ở màn Xác thực, nhấn vào trường nhập TOTP và giữ trong một giây. Bạn sẽ thấy tùy chọn Dán xuất hiện.
Notion image
 1. Nhấn vào tùy chọn Dán để tự động điền mã TOTP từ bộ nhớ tạm. Bạn sẽ được xác thực thành công.
💡
Lưu ý: TOTP sẽ không hết hiệu lực sau 30 giây. Sau đó, bạn có thể sẽ cần mở ứng dụng Locker để nhận TOTP mới.

Trên ứng dụng Android

 1. Mở trang web hoặc ứng dụng mà bạn muốn đăng nhập.
 1. Nhấn vào trường nhập email và nhấn vào gợi ý Locker xuất hiện trên bàn phím. Locker sẽ tự động điền thông tin đăng nhập của bạn.
  1. Xem thêm về tự động điền trên ứng dụng di động Android.

 1. Sau khi bạn đăng nhập, TOTP được liên kết với tài khoản của bạn sẽ được lưu trong Clipboard.
 1. Ở màn Xác thực, hãy nhấn vào trường nhập TOTP. bạn sẽ thấy mã TOTP được gợi ý trên bàn phím.
 1. Nhấn vào TOTP để tự động điền vào ô nhập TOTP. Bạn sẽ được xác thực thành công.
💡
Lưu ý: TOTP sẽ không hết hiệu lực sau 30 giây. Sau đó, bạn có thể sẽ cần mở ứng dụng Locker để nhận TOTP mới.
 
 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi