Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Password Manager Locker for Business Get Started Set up Self-hosted Locker for Business Tạo và quản lý người dùng doanh nghiệp
Vietnamese English
Tạo và quản lý người dùng doanh nghiệp

Tại Locker dành cho Doanh nghiệp với phiên bản Self-hosted, mỗi người dùng trong doanh nghiệp chỉ thuộc một công ty con. Người dùng thuộc công ty con bất kỳ sẽ được quản lý bởi Super Admin và các quản trị viên thuộc cùng công ty đó.

💡
Lưu ý: Người dùng thuộc một công ty con có thể chia sẻ dữ liệu cho người dùng thuộc công ty con khác trực thuộc doanh nghiệp.

Các vai trò của người dùng trong một công ty con

Trong một công ty con, người dùng có thể có các vai trò sau:

 • Primary Admin: Quản trị viên chính của công ty con, có quyền tạo, sửa, xóa các tài khoản thành viên khác và thực hiện các tác vụ trong trang quản lý công ty con.
 • Admin: Quản trị viên chính của công ty con, có quyền tạo, sửa, xóa các tài khoản thành viên khác (trừ Primary Admin) và thực hiện các tác vụ trong trang quản lý công ty con.
 • Member: Người dùng thuộc công ty con, không có quyền trong trang quản lý công ty con.

Tạo tài khoản người dùng thuộc công ty con

Để tạo tài khoản người dùng trong một công ty con, Super Admin, Primary Admin và Admin thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

 1. Trên ứng dụng web, kích vào menu hồ sơ cá nhân ở góc trên bên trái màn hình > kích nút mở Enterprise Manager.
   • Primary Admin và Admin sẽ được điều hướng vào công ty con của mình.
   • Super Admin kích mở một công ty con tại trang danh sách mà mình muốn thêm người dùng.
 1. Tại trang quản lý công ty con, người dùng kích vào trang Users.
 1. Người dùng kích nút Invite User.
 1. Người dùng nhập email của người dùng mới và bấm phím , Enter hoặc Space. Có thể nhập nhiều email.
 1. Người dùng chọn vai trò cho người dùng mới là Admin hoặc Member và kích nút Create.
 1. Người dùng có thể tải xuống danh sách email và mật khẩu của người dùng mới và gửi.
  1. 💡
   Lưu ý: Nếu doanh nghiệp đã thiết lập gửi email SMTP, một email mời vào doanh nghiệp sẽ được gửi tới email của người dùng mới. Bước gửi email và mật khẩu cho người dùng mới có thể được bỏ qua. Xem cách thiết lập gửi email tại đây.
 1. Người dùng mới sẽ xuất hiện ở danh sách Pending members.

Chỉnh sửa vai trò người dùng

Để chỉnh sửa vai trò người dùng, Super Admin, Primary Admin và Admin thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

 1. Mở trang quản lý công ty con > trang Users.
 1. Tại cột Role tương ứng với người dùng bất kỳ, kích vào vai trò của người dùng. Một danh sách thả xuống các vai trò sẽ xuất hiện.
   • Primary Admin và Admin có thể cấp quyền cho người dùng khác trong công ty làm Admin hoặc Member.
   Notion image
   • Super Admin có thể cấp quyền cho người dùng trong công ty làm Primary Admin, Admin hoặc Member.
   Notion image
 1. Kích để chọn một vai trò mới cho người dùng.
 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi