Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Password Manager Locker for Business Get Started Set up Self-hosted Locker for Business Tạo và quản lý các công ty con thuộc doanh nghiệp
Vietnamese English
Tạo và quản lý các công ty con thuộc doanh nghiệp

Công ty con đề cập đến các không gian cộng tác của người dùng doanh nghiệp. Một doanh nghiệp có thể bao gồm nhiều công ty con, và các công ty con độc lập với nhau.

💡
Lưu ý: Các công ty con được quản lý bởi Super Admin - người có quyền quản trị cao nhất trong doanh nghiệp.

Tạo một công ty con mới

Super Admin của doanh nghiệp có thể tạo các công ty con trực thuộc doanh nghiệp của mình.

 1. Trên ứng dụng web, Super Admin mở menu hồ sơ cá nhân ở góc trên bên trái màn hình > kích nút Enterprise Manager để mở trang Quản trị Doanh nghiệp.
 1. Super Admin được điều hướng vào trang quản lý các công ty con.
  1. 💡
   Lưu ý: Super Admin sẽ thấy một công ty con đầu tiên được hệ thống tạo sẵn với tên My Enterprise. Tài khoản Super Admin mặc định thuộc công ty con này. Super Admin có thể chỉnh sửa thông tin của công ty con này.
 1. Super Admin kích nút New Company, điền các thông tin được yêu cầu bao gồm tên công ty con và mô tả.
 1. Super Admin kích nút Save để tạo.
 1. Sau khi tạo thành công, công ty mới tạo sẽ được xuất hiện ở danh sách.

Tiếp theo, Super Admin có thể tạo người dùng mới thuộc các công ty con và cấp quyền quản trị công ty cho người dùng này. Xem hướng dẫn tại đây.

Chỉnh sửa thông tin công ty con

Để chỉnh sửa thông tin công ty con bất kỳ, Super Admin làm theo hướng dẫn sau đây:

 1. Ở danh sách các công ty con, Super Admin kích vào ký hiệu bút chì tương ứng với công ty con muốn chỉnh sửa.
 1. Super Admin chỉnh sửa các thông tin được yêu cầu bao gồm tên công ty con và mô tả.
 1. Super Admin kích nút Save để lưu lại các thay đổi.
 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi