Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Password Manager Vault Management Folder Management Tạo, quản lý và xóa thư mục
Vietnamese English
Tạo, quản lý và xóa thư mục

Kho lưu trữ của bạn có thể được sắp xếp bằng các thư mục. Bạn có thể đặt các mục của mình vào các thư mục riêng biệt theo loại của chúng: Mật khẩu, Ghi chú bảo mật, Thẻ, Thông tin cá nhân và Sao lưu tiền điện tử hoặc bất kỳ danh mục nào.

Trên web app hoặc ứng dụng máy tính

Tạo thư mục

 1. Đăng nhập vào kho lưu trữ trên web của bạn. Bạn sẽ được điều hướng vào màn Kho dữ liệu.
 1. Nhấp vào nút Thêm mới và chọn Thư mục ở menu thả xuống.
Notion image
 1. Nhập tên thư mục.
 1. Nhấp vào Thêm. Bạn có thể xem thư mục của mình bằng cách nhấp vào nút Xem thư mục.

Di chuyển Mục vào Thư mục

 1. Nhấp vào nút ba chấm trong cột Hành động của một mục bạn muốn di chuyển.
 1. Từ menu thả xuống, nhấp vào Chuyển đến thư mục.
 1. Trong hộp Chọn một thư mục, duyệt để chọn thư mục hiện có hoặc nhấp vào Thêm thư mục để tạo thư mục mới.
 1. Nhấp vào Cập nhật. Sau đó, bạn có thể thấy mục của mình trong thư mục đã chọn.
💡
Tips: Bạn có thể chọn nhiều mục bằng cách di chuột vào biểu tượng bên cạnh tên mục và đánh dấu vào ô kiểm xuất hiện trên màn hình.

Đổi tên thư mục

 1. Trong màn Kho dữ liệu, hãy nhấp vào Xem thư mục để xem tất cả các thư mục.
 1. Nhấp vào menu ba chấm của thư mục bạn muốn đổi tên.
 1. Chọn Đổi tên.
 1. Thay đổi tên thư mục.
 1. Nhấp vào Cập nhật.

Xóa thư mục

 1. Trong trang Khoảng không quảng cáo, hãy nhấp vào Xem trong thư mục để xem tất cả các thư mục.
 1. Nhấp vào menu ba chấm của thư mục bạn muốn đổi tên.
 1. Chọn Xóa.
 1. Chọn OK để xác nhận xóa thư mục.
💡
Lưu ý: Khi bạn xóa một thư mục, tất cả các mục trong thư mục đó sẽ được chuyển vào Thùng rác.

Trên thiết bị di động

Tạo thư mục

 1. Mở Locker trên thiết bị của bạn.
 1. Nhấn vào Kho > Thư mục.
 1. Nhấn vào Biểu tượng dấu cộng ở góc trên cùng bên phải.
 1. Nhập tên thư mục.
 1. Nhấn vào Tạo.

Di chuyển Mục vào Thư mục

 1. Trên Màn hình chính, hãy nhấn vào mục bạn muốn di chuyển vào các thư mục.
 1. Nhấn Di chuyển đến thư mục.
 1. Nhấn vào một thư mục hiện có hoặc tạo một thư mục mới bằng cách nhấn vào Thư mục mới.
 1. Nhấn vào Lưu.

Đổi tên thư mục

 1. Trên màn hình Kho, chọn Thư mục.
 1. Nhấn vào nút ba chấm bên cạnh một thư mục.
 1. Nhấn vào Đổi tên.
 1. Nhập một tên thư mục mới chưa tồn tại trong vault.
 1. Nhấn vào Lưu.

Xóa thư mục

 1. Trên màn hình Kho, chọn Thư mục.
 1. Nhấn vào nút ba chấm bên cạnh một thư mục.
 1. Nhấn vào Xóa thư mục.
 1. Nhấn OK để xác nhận xóa thư mục. Tất cả các mục trong thư mục sẽ được chuyển vào Thùng rác.

Trên tiện ích mở rộng

Tạo thư mục

 1. Đăng nhập vào tài khoản Locker của bạn trên Tiện ích mở rộng.
 1. Nhấp vào tab Thư mục, sau đó nhấp vào biểu tượng Dấu cộng bên cạnh thanh tìm kiếm.
Notion image
 1. Nhập tên thư mục.
 1. Nhấp vào Thêm.

Di chuyển Mục vào Thư mục

 1. Đăng nhập vào tài khoản Locker của bạn trên Tiện ích mở rộng.
 1. Ở mục mà bạn muốn chuyển vào thư mục, kích vào nút 3 chấm cạnh mục đó > Kích vào nút Chỉnh sửa.
 1. Tại biểu mẫu Chỉnh sửa, hãy cuộn đến phần Chọn một thư mục. Sau đó chọn một thư mục từ danh sách thả xuống.
Notion image
 1. Kích nút Lưu để thêm mục vào thư mục đã chọn.

Bên cạnh đó, bạn có thể tạo một mục mới từ trong thư mục. Mở một thư mục và kích vào nút Dấu cộng để thêm một mục mới.

Notion image

Đổi tên thư mục

 1. Đăng nhập vào tài khoản Locker của bạn trên Tiện ích mở rộng.
 1. Nhấp vào tab Thư mục, sau đó di chuột qua biểu tượng dấu 3 chấm của mục bạn muốn đổi tên > Nhấp vào Đổi tên.
 1. Nhập một tên thư mục mới chưa tồn tại trong vault.
 1. Nhấn vào Cập nhật.

Xóa thư mục

 1. Đăng nhập vào tài khoản Locker của bạn trên Tiện ích mở rộng.
 1. Nhấp vào tab Thư mục, sau đó di chuột qua biểu tượng dấu 3 chấm của mục bạn muốn đổi tên > Nhấp vào Xóa.
 1. Nhấn OK để xác nhận xóa thư mục. Tất cả các mục trong thư mục sẽ được chuyển vào Thùng rác.
 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi