Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Password Manager Vault Management Item Management Thêm, sửa và quản lý các mục
Vietnamese English
Thêm, sửa và quản lý các mục

Locker có thể lưu và quản lý an toàn năm loại mục bao gồm mật khẩu, ghi chú an toàn, thẻ, danh tính cá nhân và bản sao lưu tiền điện tử.

Tìm hiểu thêm về các mục

Trên Web Vault hoặc ứng dụng Máy tính

Thêm mục

 1. Trên trang chủ, nhấp vào nút Thêm mới để tạo mục mới.
 1. Chọn loại mục bạn muốn tạo.
 1. Điền vào tất cả các trường bắt buộc.
 1. Nhấp vào Lưu.
🖼️
Lưu ý: Bạn có thể nhập trực tiếp các mục từ các trình quản lý mật khẩu phổ biến khác vào Locker. Xem tại đây.

Chỉnh sửa mục

 1. Nhấp vào mục hoặc chọn tùy chọn Chỉnh sửa từ menu ba chấm.
 1. Chỉnh sửa mục.
 1. Nhấp vào Lưu.

Xóa mục

Xóa một mục

 1. Nhấp vào mục hoặc chọn Xóa từ menu ba chấm.
 1. Xóa mục.
 1. Trên cửa sổ bật lên, nhấp vào OK để xác nhận xóa mục.

Xóa nhiều mục

 1. Di chuột vào các mục muốn xóa.
 1. Kích vào ô vuông xuất hiện cạnh các mục muốn xóa.
  1. Notion image
 1. Kích nút Xóa bên trên danh sách các mục > sau đó kích nút OK ở cửa sổ bật lên để xóa.
  1. Notion image

Nhân bản mục

Bạn có thể sao chép bất kỳ mục nào bạn sở hữu bằng cách nhấp vào menu ba chấm và chọn nút Nhân bản.

Khôi phục các mục đã xóa

Các mục đã xóa sẽ được gửi vào Thùng rác trong 30 ngày. Sau 30 ngày, chúng sẽ bị xóa vĩnh viễn.

Bạn luôn có thể khôi phục một mục từ Thùng rác hoặc xóa vĩnh viễn mục đó ngay lập tức.

Bạn cũng có thể di chuyển các mục vào Thư mục để sắp xếp kho lưu trữ của mình tốt hơn.

Tìm hiểu thêm về Thư mục.

Trên thiết bị di động

Thêm mục

 1. Trên màn hình chính, nhấp vào biểu tượng Dấu cộng ở góc trên cùng bên phải và chọn loại mục bạn muốn tạo. Ngoài ra, bạn có thể chọn mục trước trong màn hình Kho trước khi nhấn vào biểu tượng Dấu cộng.
 1. Điền vào tất cả các trường bắt buộc.
 1. Nhấn vào Lưu.

Chỉnh sửa mục

 1. Nhấp vào mục, sau đó chọn tùy chọn Chỉnh sửa.
 1. Chỉnh sửa mục.
 1. Nhấn vào Lưu.

Xóa mục

Xóa một mục

 1. Nhấp vào mục, sau đó chọn tùy chọn Đưa vào Thùng rác.
 1. Nhấn vào OK.

Xóa nhiều mục

 1. Nhấn và giữ một mục bất kỳ trong các mục mà bạn muốn xóa cho tới khi bạn thấy một ô hình tròn hiện lên cạnh các mục.
 1. Chọn các mục bạn muốn xóa.
  1. Notion image
 1. Nhấn vào biểu tượng Thùng rác ở góc trên bên phải màn hình, và nhấn nút OK ở cửa sổ bật lên để xóa các mục đã chọn.

Nhân bản mục

Bạn có thể sao chép bất kỳ mục nào bạn sở hữu bằng cách nhấn vào mục bạn muốn và chọn nút Tạo bản sao.

Khôi phục các mục đã xóa

Các mục đã xóa sẽ được gửi vào Thùng rác trong 30 ngày. Sau 30 ngày, chúng sẽ bị xóa vĩnh viễn.

Bạn luôn có thể khôi phục một mục mà bạn đã xóa hoặc xóa vĩnh viễn mục đó ngay lập tức. Để khôi phục một mục trên thiết bị di động của bạn, hãy làm theo hướng dẫn bên dưới.

 1. Trên màn hình Kho, chọn Thùng rác.
 1. Nhấp vào mục bạn muốn khôi phục.
 1. Nhấn vào Khôi phục.

Trên tiện ích mở rộng

Thêm mục

 1. Nhấp vào biểu tượng Dấu cộng bên cạnh thanh tìm kiếm của bạn.
 1. Chọn loại mục bạn muốn thêm từ trình đơn thả xuống.
 1. Điền vào tất cả các trường bắt buộc.
 1. Nhấp vào Lưu.

Chỉnh sửa mục

 1. Nhấp vào Vault. Bạn có thể lọc mục bằng cách chọn loại mục hoặc tìm kiếm mục theo từ khóa.
 1. Nhấp vào biểu tượng Bút chì bên cạnh tên mục, sau đó chỉnh sửa mục đó.
 1. Chọn Cập nhật.

Xóa mục

 1. Nhấp vào màn Vault. Bạn có thể lọc mục bằng cách chọn loại mục hoặc tìm kiếm mục theo từ khóa.
 1. Nhấp vào biểu tượng Bút chì bên cạnh tên mục > nhấp vào nút Ba chấm ở góc trên bên phải.
 1. Nhấp vào Xóa, sau đó nhấp vào OK trên cửa sổ bật lên xuất hiện để xác nhận xóa mục.
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi