Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Whitepaper Data Sharing Nhóm người dùng
Vietnamese English
Nhóm người dùng

Ngoài tùy chọn có thể quản lý thông tin dữ liệu bí mật của mình thông qua kho dữ liệu bí mật và các khóa để bảo mật, người dùng Locker còn có thể tạo Nhóm người dùng để chia sẻ những dữ liệu bí mật giữa các thành viên trong nhóm.

Nhóm người dùng có thể là 2 cá nhân hay một gia đình, một đội nhóm, một công ty, hoặc bất kỳ loại nhóm nào khác muốn quản lý chia sẻ dữ liệu bí mật qua lại với nhau. Cũng tương tự những tính năng của kho dữ liệu bí mật cá nhân, những thông tin được quản lý và chia sẻ trong Nhóm có thể bao gồm Thông tin tài khoản đăng nhập, Thông tin định danh người dùng, Thông tin thẻ thanh toán, Ghi chú bí mật và Ví Crypto.

Độ an toàn và tính bảo mật khi truy xuất những dữ liệu trong Nhóm người dùng và trong quá trình chia sẻ dữ liệu giữa các thành viên được đảm bảo thông qua Cặp khóa RSA - gồm một Khóa công khai và một Khóa riêng tư, dưới tiêu chuẩn RSA-2048.

Trưởng Nhóm (Organization Owner)

Người dùng khởi tạo ra Nhóm người dùng được xem là Trưởng nhóm. Trưởng nhóm có thể mời một người dùng khác vào trong Nhóm người dùng để trở thành một Thành viên và chia sẻ những thông tin riêng tư trong Kho dữ liệu bí mật của nhóm, với điều kiện người dùng đó đã đăng ký một tài khoản Locker trước đó. Ngoài ra, Trưởng nhóm còn có thể phân quyền cho Thành Viên đó để xác định và giới hạn khả năng truy xuất cũng như quản lý các dữ liệu trong Kho dữ liệu bí mật của nhóm.

Thành Viên trong nhóm (Organization Member)

Sau khi khởi tạo một tài khoản Locker, người dùng có thể được mời làm một Thành viên trong một hoặc nhiều Nhóm người dùng khác nhau. Sau khi đã xác thực và trở thành thành viên của Nhóm người dùng, người dùng được phân quyền quản lý truy cập và có thể yêu cầu truy xuất các thông tin trong Kho dữ liệu bí mật của nhóm. Và tất nhiên, người dùng hoàn toàn có thể khởi tạo một Nhóm người dùng hoặc nhiều Nhóm người dùng khác nhau và mình là Trưởng nhóm, đồng thời mời những người dùng khác làm thành Viên để chia sẻ những thông tin riêng tư trong Kho dữ liệu bí mật của nhóm.

 
 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi