Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Whitepaper Security Fundamentals Mã hóa đầu cuối
Vietnamese English
Mã hóa đầu cuối

Một hệ thống được Mã hóa đầu cuối (End-To-End Encryption) là một hệ thống liên lạc mà mọi dữ liệu lưu thông trong nó chỉ có thể được đọc và sửa đổi bởi chính những người tham gia hội thoại. Nguyên tắc hoạt động của nó ngăn chặn các bên thứ ba (nhà cung cấp viễn thông, nhà cung cấp mạng, các cơ quan chính phủ và cả nhà cung cấp dịch vụ) khỏi truy cập và sở hữu các khóa bảo mật được dùng để mã hóa và giải mã cuộc hội thoại.

Trong một hệ thống được Mã hóa đầu cuối, thông điệp sẽ được mã hóa tại thiết bị người gửi, và chỉ có thể giải mã bởi thiết bị của người nhận dự định.

Tại Locker, mật khẩu và thông tin cá nhân của người dùng được đảm bảo an toàn bằng Thuật toán mã hóa AES-256-CBC, hàm băm, và Thuật toán khởi tạo khóa PBKDF2. Tất cả các khóa bảo mật được khởi tạo và quản lý bởi ứng dụng cục bộ trên thiết bị của người dùng. Tương tự, tất cả quy trình mã hóa và giải mã cũng được thực hiện một cách cục bộ, máy chủ Locker chỉ thực hiện quá trình lưu chuyển và sao lưu các dữ liệu đã được mã hóa khi có yêu cầu truy cập thông tin.

 
 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi