Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Password Manager Locker for Business Get Started Set up Self-hosted Locker for Business Thiết lập tài khoản Super Admin cho Doanh nghiệp
Vietnamese English
Thiết lập tài khoản Super Admin cho Doanh nghiệp

Khi xây dựng Locker dành cho doanh nghiệp trên một máy chủ Self-hosted, quản trị viên doanh nghiệp cần đăng ký một tài khoản để bắt đầu quản trị doanh nghiệp của mình.

💡
Lưu ý: Tài khoản đầu tiên được tạo trong Doanh nghiệp mặc định là tài khoản Super Admin. Super Admin có quyền cao nhất trong toàn doanh nghiệp. Quyền này không thể thay đổi.

Làm theo hướng dẫn dưới đây để tạo tài khoản Super Admin:

 1. Người dùng truy cập vào liên kết dẫn đến trang Locker Self-hosted của doanh nghiệp.
 1. Ở trang đăng ký tài khoản, người dùng nhập email, tạo mật khẩu cho tài khoản và bấm nút Create.
 1. Sau khi tạo tài khoản Super Admin thành công, người dùng sẽ được điều hướng vào kho dữ liệu cá nhân của mình.
  1. 💡
   Lưu ý: Khi người dùng tạo tài khoản Super Admin, một công ty con thuộc doanh nghiệp sẽ được tự động tạo. Tài khoản Super Admin mặc định thuộc công ty con này. Tìm hiểu thêm về công ty con
 1. Người dùng kích mở menu hồ sơ cá nhân ở góc trên bên trái màn hình, kích vào nút Enterprise Manager.
Notion image
 1. Người dùng được điều hướng vào trang Quản lý Doanh nghiệp. Tại trang Quản trị, Super Admin có thể thực hiện các chức năng bao gồm:
  1. Notion image
 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi