Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Password Manager Vault Management Folder Management Chia sẻ thư mục
Vietnamese English
Chia sẻ thư mục

Bên cạnh việc chia sẻ một mục, bạn cũng có thể chia sẻ một thư mục với người dùng Locker khác. Tất cả mục thuộc thư mục đều được chia sẻ.

💡
Lưu ý: Tính năng chia sẻ trong nội bộ Locker chỉ khả dụng trong gói Premium hoặc cao hơn. Xem cách nâng cấp lên Premium tại đây.

Trên web app hoặc ứng dụng máy tính

Chia sẻ thư mục

 1. Đăng nhập vào Locker của bạn.
 1. Trong tab Kho dữ liệu, nhấp vào Xem thư mục.
 1. Nhấp vào biểu tượng dấu 3 chấm bên cạnh thư mục bạn muốn chia sẻ, sau đó chọn Chia sẻ.
 1. Thêm email được liên kết với tài khoản Locker của người nhận và chọn cách bạn muốn chia sẻ trong phần Quyền. Bạn luôn có thể thay đổi cài đặt Quyền sau này.
   • Có thể xem: Người nhận chỉ có thể xem các mục trong thư mục được chia sẻ.
   • Có thể chỉnh sửa: Người nhận có thể xem và chỉnh sửa các mục trong thư mục dùng chung.
   Notion image
 1. Nhấp vào Chia sẻ.

Nhận thư mục được chia sẻ

Khi bất kỳ người dùng Locker nào chia sẻ thư mục với bạn, bạn sẽ nhận được thông báo qua email.

 1. Mở email và nhấp vào Đăng nhập vào Web Vault hoặc đăng nhập trực tiếp tại Locker.io.
 1. Trong kho Locker của bạn, nhấp vào Chia sẻ.
 1. Bạn sẽ thấy thư mục được chia sẻ và tất cả thông tin liên quan như chủ sở hữu, loại, thời gian cập nhật, trạng thái và quyền.
 1. Nhấp vào Đồng ý hoặc Từ chối.
  1. Khi bạn chấp nhận thư mục được chia sẻ, nó sẽ tự động được thêm vào kho dữ liệu của bạn.

Trên thiết bị di động

Chia sẻ thư mục

 1. Mở ứng dụng di động Locker.
 1. Nhấn vào Kho > Thư mục.
 1. Nhấp vào biểu tượng dấu 3 chấm bên cạnh thư mục bạn muốn chia sẻ, sau đó chọn Chia sẻ.
 1. Nhập email được liên kết với tài khoản Locker của người nhận. Quyền được đặt tự động là Chế độ xem. Bạn luôn có thể thay đổi cài đặt Quyền sau này.
 1. Nhấn vào Xong.

Nhận Tin Đã Chia Sẻ

 1. Mở ứng dụng di động Locker.
 1. Nhấn vào Kho > Chia sẻ > Được chia sẻ với tôi.
 1. Bạn có thể thấy các thư mục được chia sẻ có nhãn Pending màu vàng. Nhấn vào mục.
 1. Chọn Đồng ý hoặc Từ chối.
 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi