Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Whitepaper Data Sharing Khởi tạo nhóm người dùng
Vietnamese English
Khởi tạo nhóm người dùng

Khi một người dùng Locker khởi tạo một nhóm người dùng để chia sẻ dữ liệu, những công việc sau sẽ được thực hiện:

  • Dữ liệu của Nhóm người dùng sau đó sẽ được mã hóa và giải mã bằng Org Symmetric Key với Thuật toán mã hóa AES-256-CBC.
 

Sơ đồ sau mô tả quá trình tạo và lưu trữ Org Symmetric Key

Notion image
 

Sơ đồ dưới đây mô tả chi tiết luồng mã hóa dữ liệu Org Vault Item trong nhóm người dùng.

Notion image

 
 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi