Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Whitepaper Data Sharing Chia sẻ dữ liệu trong nhóm người dùng
Vietnamese English
Chia sẻ dữ liệu trong nhóm người dùng

Một trong những mục đích của việc tạo ra Nhóm người dùng trong Locker là để chia sẻ dữ liệu với những thành viên nhóm. Tính năng này đặc biệt hữu ích với những tổ chức, nhóm người có nhu cầu chia sẻ mật khẩu và dữ liệu bí mật với nhau một cách an toàn. Locker thực hiện điều này thông qua các mô hình và thuật toán chia sẻ khóa, thuật mã hóa dữ liệu đã được công nhận tính an toàn rộng rãi.

Ở phần Khởi tạo nhóm người dùng, chúng ta đã biết các dữ liệu trong Vault của nhóm được mã hóa bằng thuật toán mã hóa AES-256-CBC với khóa đối xứng Org Symmetric Key. Khóa này đã được mã hóa và lưu trong Vault của trưởng nhóm. Để một thành viên khác trong nhóm người dùng có thể truy cập và đọc được dữ liệu mã hóa Org Vault Item, họ sẽ cần có Org Symmetric Key để giải mã những dữ liệu này. Lúc này, bài toán chia sẻ dữ liệu về bản chất sẽ trở thành bài toán trao đổi khóa Org Symmetric Key giữa trưởng nhóm và thành viên nhóm. Thuật toán mã hóa RSA sẽ giúp cho chúng ta giải quyết vấn đề này.

Sơ đồ dưới đây mô tả quá trình chuyển giao Org Symmetric Key từ trưởng nhóm cho một thành viên nhóm. Lưu ý rằng Org Symmetric Key của trưởng nhóm đã được giải mã thành công sau khi lấy ra khỏi cơ sở dữ liệu. Tham khảo quá trình giải mã tại mục Khởi tạo nhóm người dùng.

 
Notion image
 

Sau khi đã có được Org Symmetric Key, quá trình mã hóa và giải mã dữ liệu trong Nhóm người dùng diễn ra tương tự như quá trình cho người dùng cá nhân.

Notion image
Notion image

 
 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi